Şevket ÖZSOY

İnsan rakam değil

Şevket ÖZSOY

  • 166

İnsan bu, sanma ki; kan, kemik ve et
Sanma sayı, rakam; sanma kemiyyet!*
Ruhundan üfledi Mevlâ'sı ona
Her insan bir değer ve ayrı bir fert

Günbegün verilir, 'kaçtır bugün mevt'
Kaçının ömrüne çekti ölüm set?
Nasıl hayat sürdü, nasıl yaşadı?
Geri gelmez artık, verse de servet!

Nice canlar aldı korona illet
Sahi kaçtı bugün, ölen kaç adet?
Kemirir ruhunu nice "keşke"ler!
Bilir misin neydi, içindeki dert?

İnsan rakam değil, insan keyfiyyet*
Yani ki değerdir, yani ki kıymet
Nicelikten evvel nitelik gelir
Kulluktur görevi, hem istikâmet

İnsana yaraşır mahlûka hizmet
Hakk'a tâzim, hürmet, ve ubûdiyyet*
Sevgiyle yoğruldu onun hamuru
Sevgi kalbe gıda, sevgi merhamet

"İnsan" diyor Kur'an, hep ayet ayet
Hükmediyor ulu bir Rubûbiyyet
Tâlim etti ona cümle esmâyı
Ondadır emânet, onda hilâfet

İnsan olanlardan, almaz mı ibret?
İnsana verildi şeref ve izzet
Meleklerden bile üstün kılındı
Cismâniyyet değil, melekûtiyyet*

İnsana yakışmaz, zulüm, cehâlet
En büyük rütbendir, ilim ve hikmet
Rakamlar içinde kaybolup gitme,
Dostum Hakk'a yönel, hemen tevbe et!

Derûnî varlığın Hakk'a delâlet
Hakk'tan gayrı yollar hepsi dalâlet
Üç günlük dünyaya aldanıp kanma,
Hakk'ın emrine uy, budur hidâyet!
                       Şevket Özsoy/Derûnî

*Kemiyyet: Sayı, rakamsal, nicelik.
*Keyfiyet: Vasıf, özellik, nitelik.
*Ubûdiyyet: Kulluk.
*Melekûtiyyet: Ruh ve manâ yönü.

Yazarın Diğer Yazıları