Şevket ÖZSOY

İstanbul

Şevket ÖZSOY

  • 602

Sana geldim İstanbul sırrını deşmek için
Yıllar sonra yeniden seni keşfetmek için
Müjde aldım; bir daha seni fethetmek için
Sana geldim İstanbul yine söyleşmek için

"Beldetün tayyibetün," sen fatihler beldesi
Bu ayette gizlenmiş kutlu fethin şifresi
Müjde almış Nebî'den (sav) Fatih Sultan Mehmed Han
Tâcünnisâ Halîme Humâ Hatun annesi.

Bilir misin İstanbul, fethindeki gizemi;
Fatih'ten yıllar evvel, seni fethedenleri?
Beşiktaş'ta bir dergâh, adı Yahya Efendi,
O dergâhta yatarlar, fethin "kırk erenler"i.

Baş tâcındır İstanbul, Eba Eyyüb Ensârî (ra)
Fethin yolunu çizen, mücahitler serdârı
Sana nimet-i Bârî, Rasulullah'ın yâri
Bekler seni ey şehir, bindörtyüz yıldan beri

Bir arzuhal eylesem, Medine'ye gider mi?...

Derûnî

Yazarın Diğer Yazıları