Şevket ÖZSOY

Kâfî değil midir Rabb'i abdine?

Şevket ÖZSOY

  • 544

KÂFÎ DEĞİL MİDİR RABB'İ ABDİNE?(1)
Ötelerden bir ses gelir tözüme,
Kulağım işitmez; girer özüme,
O ses kıvam verir işte sözüme,
Bu dünya görünmez, artık gözüme!

Cân-ı dilden sen Rabb'ini zikreyle,
Bak "âsâr-ı rahmeti"ne, fikreyle, (2)
Ref olur hicablar, açılır perde,
Gâfil olma nefsim, kalma geride!

Namazın edâ et, ikâme ile,
Cân-ı gönülden uy, Rabb'in emrine,
Yasaklarından kaç, sen hazer eyle,
Seni halk eyledi, "ahsen" şekilde

Kalk seherde, göz yaşı dök secdede,
İtiraf et, günahını Rabb'in'e,
Kesme ümidini, mağfiret dile;
Çoksa da günahın, dağlardan bile!

Ceza veren de O, affeleyen de;
İlticâ et, adlinden Rahmetine,
O'ndan O'na sığın, ümîdin kesme!...
"Allahümme innî eûzü biKe..." (3)

Gel tevekkül eyle ey kul Rabb'in'e,
Kâfî değil midir Rabb'i abdine?
Seyyie sendendir, O'ndan hasene; (4)
Nefsine uyup ta, kıyma kendine!
-------------------------
1."Eleysallahu bi kâfin abdehu" "-Allah kuluna yetmez mi?" (Zümer, 36) 
2."Fenzur ilâ àsàri Rahmetillâh..."-İşte bak, Allah'ın Rahmeti'nin eserlerine..." (Rum, 50)
3. (Allahümme innî eûzü bike minke) "Allahım Senden yine Sana sığınırım" (Hadis, Müslim)
4."Sana iyilik (hasene) gelirse Allah'tandır, sana kötülük (seyyie) gelirse kendi nefsindendir." (Nisa, 79)

Yazarın Diğer Yazıları