Volkan Yaşar BERBER

Gençlikte erdemlilik

Volkan Yaşar BERBER

  • 186

Sinsi bir şekilde gençliğin dinamiğiyle oynayanlar bir gün gelecek hüsranla karşılaşacaklardır. Bu hatırlatma daha çok insanların kendi nefsinden ve karakteristik özelliklerini dışarı yansıtanlara ithaftır. Yaşamın sadece zevk, sefa ve eğlenceden ibaret olduğunu anımsatan birçok husumetlerle donatanların asli hedefi toplum ahlakını bozmaktır. İnsan, edep, ahlak vb. gibi görünen tutum ve davranışlarını türlü gerekçelerle meşrulaştırmakta hayli mahirdir. Boş işlerle uğraşmak, zaman ve emek israfıdır.

İnsanların kendince yaptığı keyfi tarifelere uymak nefsi memnun edeceklerden olduğundan akli selim şekilde muhakeme etmek gerekir ki dünyalığımız ve ahiretimizi heba etmeyelim. Zaman akıp geçerken var olan insani ve kültürel değerlerimizi de kaybetmeyelim. Maalesef günümüzde güç kuvvet servet gibi gelip geçici heveslerle birbirinin hak ve hukukuna saygı duymayan bireyler yetiştirme güden şer güçler dün olduğu gibi bugünde her zamankinden daha şiddetli çalışmalar yürütmektedirler. Gerek medya gerekse basın, magazin üzerinden hedefledikleri gençleri köreltmek amaçlarıdır.

Günümüzde neredeyse artık salgın hale gelen başkaldırıcılık, asilik, dik başlılık vb. özendirilerek genç beyinler yıkanmaktadır. Oysa toplumun olmazsa olmazı kendi ananelerinden kalma ahlaki değerlere sahip çıkabilmektir erdemlilik.. Bir imkanın bir değerin heba edilmesi demek gelecek nesillerin başıboşluğuna sebeptir. Mesele burada düğümleniyor çünkü geçmiş değerlerimizin önemsenmemesi gelecek değerlere altyapı hazırlanamamasıdır ki bu da ileride toplumsal kaosa sebebiyettir.

Genç, kendisine bahşedilen toplumsal ahlaki değerlerin emanetçisidir. Bunu aşılayabilenler geleceğe ümitle bakabilirler. Haddi aşmayan toplumlar tarihte birçok örneği görülmektedir ki huzur, refah, barış içindedirler. Mamafih aşanları geçmişte yaşandığı gibi kargaşa, kaos, savaş, kan, gözyaşı ve sonu hüsrandır. Makul ve meşru görünen durumlarda dahi erken karar vermeyip tarihten ders alarak istişareyle yol almak elzemdir.

Şer odakların var olan toplumları yıkabilmek için hedefledikleri gençlik, sadece boş vaatlerle kandırıp, elde edemeyecekleri hedeflerle oyalayıp kullanarak gaflet ve cehalete sevk etmektir. Tabii dir ki insanlar övülmekle mutlu olur ve mutlu olurlar. Hele ki övünülen kişinin herhangi bir ihtiyacı giderildiğinde daha fazla güven ve itibar kazanılır. Bunun gibi gözle görülmeyen hareketler genç beyinleri kendine bağlamakta olmazsa olmazdır. Odakların asli hedefine varmakta kullandıkları bu uslüb henüz hayatın cilvesini görmemiş körpe beyinlere tuzaktır.

Başkalarını kendine kıyaslayarak daha şatafatlı yaşantıları özendirenlerin amacı açık olmasa da kendilerini takip edenlerin beyinlerini yıkamaktır. Dünyalığını ve ahiretliğini kaybetmelerine sebep olan zamane magazin haberleri bunu amaçlamaktadır. Kendi geçimini kazanmış  birçok genç maalesef kendini aile yaşamından soyutlayarak yeni düzen kurma babında ayrı ikame kurarak sonu belirsiz bir yaşama atılmaktadırlar ki ne yazıktır. Belki diplomalı meslek sahibi olmuş olabilirler, yurtdışında yüksek eğitim almış da olabilirler ama insan olma erdemliliğinin yolu zahmetli ve yorucudur.

ARAŞTIRMACI YAZAR-TARİHÇİ
VOLKAN YAŞAR BERBER

Yazarın Diğer Yazıları