YSK, Seçim Yasaklarını Belirledi

Siyasi partiler 6 Haziran 2015 saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonlarda propaganda yapabilecek.

  • 417
YSK, Seçim Yasaklarını Belirledi
TAKİP ET Google News ile Takip Et


SİYASİ PARTİLER, 6 HAZİRAN’A KADAR RADYO VE TELEVİZYONLARDA PROPAGANDA YAPABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının ve görüntülü propagandaların gün ve yayın saatlerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre; siyasi partiler 6 Haziran 2015 saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonlarda propaganda yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararının sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:
“7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları konuşma ve görüntülü propagandaların 31 Mayıs 2015 Pazar gününden 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılmasına,

Radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek olan siyasi partilerin; Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Vatan Partisi ve Yurt Partisi olduğuna,

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin ayrıca görüntülü propaganda yapma haklarının bulunduğuna,

Yukarıda 2 ve 3. maddelerde isimleri yazılı siyasi partilerin, radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propaganda yapmak istediklerini (görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olanların bu haklarını hangi gün ve saatte nasıl kullanacaklarını da belirterek) en geç 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirmelerine,

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran partilerin yayın zaman ve sıralarının 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’nda ad çekme ile belirlenmesine,

Siyasi partilerin görüntülü propaganda yapacaklarını bildirdikleri gün ve yayın saatleri çakıştığı takdirde yayın sırasının yine ad çekme ile belirlenmesine,

Propaganda görüntülerinde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde Yüksek Seçim Kurulu’nca bunların yayınına izin verilmeyeceğine, 55. madde uyarınca kurulca görevlendirilecek üyeler ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda görevli personel tarafından radyo ve televizyon konuşmalarının tespit edilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu adına bu görevi yürütecek üyelerin uyarılarına uyulmasına,

298 sayılı Kanun’un 52. maddesi uyarınca televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği büyüklükteki parti bayrağının konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılmasına veya ekrana verilmesine, konuşmanın yapılacağı setin, biçim ve renk yönünden Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenecek esaslara göre TRT tarafından hazırlanmasına,

Radyo ve Televizyonda yapılacak propaganda konuşmaları ve görüntülü propaganda ile ilgili uygulamaya ilişkin esasların, siyasi partilerin istekleri ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun olanakları göz önünde tutulmak üzere ad çekmeden sonra belirlenmesine,

Karar örneğinin ilgili siyasi partiler genel başkanlıkları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına, oybirliği ile karar verildi.”

ONUR EMRE DURAK (İHA)