Kastamonu'da kılıçlı hutbe geleneği asırlardır sürüyor