112 Acil Çağrı personelinin sorunları dile getirildi

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.

  • 640
112 Acil Çağrı personelinin sorunları dile getirildi

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanı Satılmış Kahvecioğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi binası önünde basın açıklamasında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli ve sendika temsilcilerinin katıldığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi hayatımıza yeni giren bir kurum olup insan hayatına dokunarak önemli bir görev ifa etmekte ve personeli mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun ve tempolu bir şekilde çalışmaktadır." denildi.

Başkan Kahvecioğlu, "Çağrı Merkezi personeli; ülke çapında yaşanan her acil yardım çağrısını, konuyla ilgili en yakın yardım ekibine ileterek yaşanabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçmektedir. Bunu yaparken doğru bilgiye ulaşmak için zamanla yarışmakta ve doğru yönlendirme yapmanın hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etmektedir.

Kurulduğu günden bugüne 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Büro-Sen olarak Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerin yaptığı olumlu çalışmalara rağmen, artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği görülmüştür.

Sendikamızca belirtilen sorun ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizin dikkate alınması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının veriminin yükseleceği, motivasyonunun artacağı, kuruma aidiyet duygusunun gelişeceği ve çalışma barışı ile birlikte hizmet kalitesinin de en üst düzeye çıkacağı değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanı Satılmış Kahvecioğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"• Ülke genelinde 112 Çağrı Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurum çalışanlarına kıyasla önem derecesi yüksek olan görevi ifa eden 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,

• 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları radyasyonlu ortamda görev yapmaları nedeniyle çeşitli meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmakta olup, kurum çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi,

• Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ile ayrıca çalışma saatleri eşitsizliğinin giderilmesi,

• Yetersiz olan personel sayısının artırılarak genele yaygın vardiya düzenlemesine gidilmesi ile illerin vardiya sistemi belirlenirken personel sayısı, çağrı yoğunluğu ve ulaşım ile yemek sorununun dikkate alınması,

• Hedefi olan çalışanın daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak, ara yönetici kadrolarının (şef, müdür yardımcısı vb.) ihdas edilmesi,

• 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 21. Maddesi gereği, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışan personelden yalnızca 'Çağrı Karşılama Memuru' unvanlı personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmiştir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede verilen bu hak, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de devam etmekte, aynı kurumda çalışan ve kadro unvanları farklı olsa dahi aynı işi yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli bu ek ödeme ilave puanından yararlanamamaktadır. 'Çağrı Karşılama Memuru' kadrosunda görevli personelin lehine yapılan düzenlemenin 112 Acil Çağrı Müdürlüklerinde görevli diğer bütün unvanlardaki personel için de uygulanmasının sağlanması,

• 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diğer Bakanlıklara bağlı çalışanların, farklı ödemelerle (döner sermaye, tayın bedeli vb.) mağduriyetleri bir ölçüde giderilmekteyken; İlk çağrıyı alarak süreci başlatan ve tayın bedelinden yararlanamayan 112 Acil Çağrı Müdürlüğü personeline ivedi olarak tayın bedeli verilmesinin sağlanması bir bütün olarak önem arz etmektedir."

Başkan Kahvecioğlu şöyle devam etti:

"Sendikamızca tespit edilen ve kamuoyuyla paylaştığımız sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması ile şartların iyileştirilmesi durumunda personelin memnuniyetinin ve kurum aidiyetinin artacağı, bununda sunulan hizmetin kalitesini artıracağı aşikardır.

Türk Büro-Sen olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorun ve taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."