500 bin lira destek sağlanacak

KUZKA '2021 yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı (ŞTM_TD)'nı ilan etti. 500 bin lira destek sağlanacak.

  • 1024
500 bin lira destek sağlanacak

TR82 Bölgesi’nde bölgenin tanınırlığını, yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve turizm altyapısını iyileştirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) “2021 yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı (ŞTM_TD)‘nı ilan etti.

KUZKA, 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı, Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı Yönetim Planı ve Bütünleşik Turizm Projesi hedefleri doğrultusunda ilan ettiği 2021 yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı (ŞTM_TD) ile şehir tanıtımı ve markalaşma faaliyetlerine teknik destek sağlayacak.

500 bin TL destek sağlanacak

Program kapsamında belirlenmiş olan “Bölgenin tanınırlığını artırmak, turizm sektöründe insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasını sağlamak ve turizm altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamak” öncelikleri ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya davet eden KUZKA, 2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı (ŞTM_TD) kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak olan ve sadece başvuru rehberinde belirtilen projelere toplam 500 bin lira destek sağlayacak.

Program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler, Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler; bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik teknik destek verilecek.

KUZKA tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek programa yıl boyunca proje başvurusu yapılabilecektir. Üç dönem şeklinde kurgulanan programa Mayıs-Haziran döneminde 30 Haziran 2021 tarihine kadar, Temmuz-Ağustos döneminde 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ve Eylül-Ekim döneminde ise 31 Ekim 2021 tarihlerine kadar proje başvuruları kabul edilecektir.

Programa proje başvurusu yapmak isteyenler ajansın kurumsal web sitesinden (www.kuzka.gov.tr) ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.