8. Yargı Paketi görüşülüyor

AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, 8. Yargı Paketiyle ilgili bilgi notu paylaştı.

  • 655
8. Yargı Paketi görüşülüyor

AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Uluay, 8. Yargı Paketi içeriği ile ilgili bilgi notu paylaştı.

Uluay, "Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri Adalet Komisyonunda başladı. 14 maddenin tamamlanmaının ardından ara verilen görüşmelere bugün devam edildi." dedi.

Uluay'ın paylaştığı bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 17 farklı kanunda, 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içermekte olup, toplam 43 maddeden oluşmaktadır.

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şu şekilde özetlendi:

A. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır.

B. Adli para cezasına ilişkin miktarlar ile istinaf kanun yoluna ilişkin kesinlik sınırı yükseltilmektedir.

C. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri yeknesak hale getirilmekte ve bu sürelerin kararın tebliğinden itibaren başlaması sağlanmaktadır.

Ç. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlemeler yapılmaktadır.

D. Bazı adli kontrol kararları bakımından tazminat istenebilmesine imkan tanınmaktadır.

E. Adalet Bakanlığında kurulu bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler verilmektedir.

1) Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerinin Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yapılabilmesi sağlanmaktadır.

2) Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki bazı koruma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerinin ağır ceza mahkemeleri yerine tazminat komisyonunca karara bağlanması sağlanmaktadır."