Abana Motor, 8 Mayıs'ta Grevi Başlatıyor.

Türk Metal Sendikası, Kastamonu'da faaliyet gösteren Abana Motor San. A.Ş işyerinde 8 Mayıs'ta grevi başlatıyor.

  • 631
Abana Motor, 8 Mayıs'ta Grevi Başlatıyor.
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Abana Motor, Sert Ailesinin holdingine bağlı bir şirket.. Bu işyerinde 8 Mayıs’ta greve çıkacak işçiler, patronlarından emeklerinin karşılığını almak istiyor.

Türkiye’de sendikaların ve emekçilerin ‘Hür Toplu Pazarlık Düzeni’ yolundaki ısrarlı tutumlarına rağmen, işverenlerin toplu pazarlık düzenini ‘sabote eden’ yaklaşımları devam ediyor. Kastamonu’da Kurulu olan Abana Motor San. A.Ş işyerinde, işverenin üyelerimiz üzerindeki baskı ve zorlamalarının devam etmesi üzerine, sendikamız, bu işyerinde 8 Mayıs 2015 tarihinde greve çıkmayı kararlaştırdı.

Çalışanların, emeğin ‘hakça’ ücretlendirilmesi, hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sendikalaşmasını bugüne kadar ‘emek sömürüsü’ önünde büyük bir engel olarak gören ‘işveren zihniyeti’ son olarak kendini, Kastamonu’da faaliyete devam eden Abana Motor San. A.Ş işyerinde gösterdi. Abana Motor işvereni,  sendikamız çatısı altında örgütlenen emekçilerin, insanca şartlarda çalışmasını ve karşılığında insanca standartlara sahip olmasını istemediğini her fırsatta, sendika karşıtı yaklaşımlarıyla ortaya koyuyor. 

Abana Motor’daki örgütlenmesini 20 Nisan 2014 tarihinde, yani bundan yaklaşık 1 yıl önce tamamlayan sendikamızın, bu işyerinde toplu sözleşme imzalamaya yetkili olduğu Çalışma Bakanlığı kanalıyla taraflara duyuruldu.

Ancak, Abana Motor çalışanlarının sendikamıza üye olmasını içine sindiremeyen işveren, süreci uzatmak amacıyla yasal çoğunluğumuzun olduğunu bile bile  konuyu yargıya taşıyarak ‘yetkimize’ itiraz etti. Bu itiraz süresinde, üyelerimize sendikamızdan istifa etmeleri için baskı ve tehditlerini sürdürdü. Ancak, adalet yerini buldu ve hukuk süreci Türk Metal’in yetkisinin kesinlik kazanmasıyla sona erdi.

Sendikamız ile Abana Motor işvereni arasında 12 Ocak 2015 tarihinde başlayan görüşmelerde, yaptığımız teklifle, burada büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışan üyelerimizin ücretlerinin günümüzün sosyo-ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek düzeye çıkarılmasını istedik.Ancak, ‘Ucuz emeği’ alışkanlık haline getiren işveren, tekliflerimizi kabul etmedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bile, işveren düzeni sabote eden yaklaşımlarına devam etti. Şimdi,İşçilerin ücretleri geç ödeniyor, diğer ödemeler ise ikiye bölünüyor. Ayrıca çalışanlara gözdağı vermek ve psikolojik baskı kurmak amacıyla bir aylık çalışmaların tam maaş yerine 500 lira ödeme yapılıyor.

Türk Metal Sendikası olarak, bu konuda işvereni defalarca uyardık. Ancak uyarılarımıza kulak verilmedi. Biz de  10 Mart 2015 tarihinde uyuşmazlığı ilan ettik.

İyi niyetle yaptığımız görüşme çağrılarının karşılık bulmaması ve çalışanlar üzerindeki baskıların devam etmesi üzerine de 8 Mayıs 2015 sabahı grevi başlatmaya karar verdik.

Türk Metal Sendikası olarak bizim kararlılığımızı gören Abana Motor İşvereni, şimdi de ‘Grev Oylaması’ yapacağını duyurdu… Grev Oylaması, işverenin ne kadar baskıcı olduğunun, baskıları bundan sonra da sürdüreceğinin açık bir şekilde ilanıdır..Bugüne kadar çalışanları baskı ve tehditle sindirmeye çalışanların, şimdi 180 derece dönüş yaparak, çalışanların vereceği kararı beklemesi ‘samimi’ olmayıp, tek kelimeyle bu işyerinde çalışan işçilere karşı kurulmuş bir tuzaktır.

Biz, Abana Motor çalışanlarının bu tuzağa düşmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz, hep birlikte grev kararını aldık…ve burada çalışan bütün üyelerimizle hep birlikte 8 Mayıs 2015 sabahı davul zurnayla, halaylar çekerek grevimizi başlatacak ve  kutsal mücadelemizi

 
Abana Motor Çalışanlarını mutlu edecek bir sözleşme imzalayana dek sürdüreceğiz.