'Anayasa'ya sahip çıkmaktan vazgeçmiyoruz!'

CHP Kastamonu Parti Sözcüsü Eda Büyükdemirci, 'Anayasa'ya sahip çıkmaktan vazgeçmiyoruz!' dedi.

  • 844
'Anayasa'ya sahip çıkmaktan vazgeçmiyoruz!'

CHP Kastamonu Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Eda Büyükdemirci, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımaması ve hak ihlali yönünde karar veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine büyük bir devlet krizi ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız." dedi.

"Ülkece günlerdir tanık olduğumuz süreçte, esas hedefin Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin kısıtlanması olduğunun farkındayız." diyen Eda Büyükdemirci, "Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir, devletin de mahkemelerin de yüksek yargı organlarının da meşruiyetinin kaynağı Anayasadır. Anayasa’nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını; idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesinin kararı Anayasa'ya uygundur"

Büyükdemirci, "Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ‘Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakları ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı Anayasa'ya uygundur. Anayasa Mahkemesinin benzer olaylarda vermiş olduğu geçmiş yıllardaki içtihatlarına uygundur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin benzer olaylardaki içtihatlarına uygundur." diye konuştu.

CHP Kastamonu Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Eda Büyükdemirci şöyle devam etti:

"Bugün Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayanlara ses yükseltmemenin; hukuk devleti ilkesinden vazgeçmek anlamına geleceğini biliyoruz.

Bugün Anayasa Mahkemesi kararlarını ortadan kaldırmak isteyenlere karşı koymamanın; hukukun üstünlüğü ilkesinden vazgeçmek anlamına geleceğini biliyoruz.

Bugün Anayasa’yı hiçe sayanlara itiraz etmemenin; hukuk güvenliğimizden vazgeçmek anlamına geleceğini biliyoruz.

İşte bu sebeptendir ki, Anayasal düzen adına bu tarihi dönüm noktasında Anayasa’ya sahip çıkmaktan vazgeçmiyoruz!"