Atanamayan uzmanlar atanmak istiyor

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Meclis görüşmelerine devam ediyor.

  • 972
Atanamayan uzmanlar atanmak istiyor

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Başkanı Mustafa Gündeşli, uzman çavuşların kazanılmış hakkı olmasına rağmen atanamadıklarını belirterek, konuyu Meclis'te milletvekilleri ile görüştü.

Gündeşli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında; 'Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.' denilmektedir.

Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan uzman çavuşlar kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan uzman çavuşlarda hak kaybına uğramıştır. Bu uzman cavuşların kazanılmış haklarıdır. Lakin hak sahibi binlerce kahraman uzman çavuş kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır kamuda memurluk kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları atanma taleplerine personel alımı yapmıyoruz, atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır vb. şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler.

Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş vatan ve millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan kahramanların atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış hakkımız olmasına rağmen atanamıyoruz. Yıllarca bu mağduriyetimiz artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eski uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına uzun süredir Meclis çalışmalarını sürdüren Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve yönetim kurulu üyeleri; AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Erol Keleş, Ali Kıratlı, Ümmü Gülşen Öztürk, MHP Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Musa Küçük, MHP MYK üyesi Turan Şahin, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel'le görüşme gerçekleştirdi.

Gündeşli, vekillerimizin sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını, bunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu, bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Gündeşli şöyle devam etti:

"Haklı mücadelemizde sesimizi duyan, bizlere değerli vakitlerini ayırıp bizlerden desteğini esirgemeyen vekillerimize eski uzman çavuşlar ve aileleri adına binlerce kez teşekkür ederiz. Minneti bir borç biliriz."