Avukatı olmayan şirket ve kooperatiflere para cezası

Enerji ve yabancı sermaye yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, avukatı olmayan şirket ve kooperatiflere para cezası verileceğini söyledi.

  • 1740
Avukatı olmayan şirket ve kooperatiflere para cezası

Türkiye’de herkes kendi davasını kendisi açabilir ve takip edebilir. Bu bakımdan dünyanın birçok yerinde geçerli olan avukatla çalışma zorunluluğu ülkemizde yoktur. Ancak belli şirketler ve kooperatiflerin sürekli avukatla çalışma zorunluluğu var.

Enerji ve yabancı sermaye yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ndaki önemli ayrıntı hakkında şu bilgileri verdi:

"Esas sermayesi 250 bin TL’nin üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kanunun bu maddesi emredici olup, aykırılığın ciddi yaptırımları vardır. Kanun, bu kurala aykırı davranmanın yaptırımını idari para cezası olarak belirlemiştir.

Şirketlerin veya kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğunu ihlali halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir."