Başkan Sarıoğlu "MHP Türk Devletinin emniyet sigortasıdır"

MHP Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, "Ekonomik refah ve kalkınma üretim ile olur" dedi.

  • 1244
Başkan Sarıoğlu &quotMHP Türk Devletinin emniyet sigortasıdır"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sarıoğlu; "26. Yasama döneminde 1 kasım seçimleri öncesi aziz milletimize verdiğimiz söz ve taahhütlerin 35 vekile sahip bir muhalefet partisi olarak bazılarını kısmen bir çoğunun da tamamen gerçekleşmesini sağladık. Milletimiz teveccüh gösterir, daha güçlü bir şekilde meclis grubu oluşturmamızı sağlar ise Türkiye Cumhuriyetinin bekası, milletimizin huzur ve refahı için yasama ve denetim görevlerini Büyük Türk Milleti adına doğrunun olumlu olanın yanında, yanlışın karşısında olmaya devam ederek sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. MHP var oldukça Türk Devleti yaşayacaktır. Çünkü MHP Türk Devletinin emniyet sigortasıdır. Aziz milletimizden talebimiz, sigortanın olabildiğince güçlü olmasıdır.

MHP olarak hedefimiz; küçük sanayici ve esnafı destekleyerek yatırım, üretim ve istihdamı artırarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmektir. Bilim ve teknolojide çağı yakalamış, kudretli, itibarlı ve önder bir toplum oluşturmak, adil bir gelir dağılımı sağlamak, yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmektir. Milli seferberlik başlatmak partimizin olmazsa olmazıdır. Çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek ve adaletli bir ücret sistemine kavuşturmaktır. Ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan; eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılması temel hedefimiz olacaktır.

Piyasa ekonomisi kurallarının işletilerek tekelci oluşumların ve haksız rekabetin önlenmesi, kamunun ekonomideki rolünün yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler ile sınırlandırılarak; özel sektör dinamizminin ve teşebbüs gücünün desteklendiği istikrarlı, çevreye duyarlı ve istihdam dostu bir büyümenin gerçekleştirilmesi, ekonomi politikamızın esasını oluşturmaktadır. İstikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan, yoksulu gözeten, gelir dağılımını adaletli kılan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel hedefimizdir. 2023’e doğru yükselen ülke Türkiye Sözleşmesi kolay ve spekülâtif kazanç sağlayan ranta dayalı bir tüketim ekonomisi yerine, teknolojik gelişmeyi, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı esas alan bir üretim ekonomisinin oluşturulmasıdır.

Bu çerçeve de;

– Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,    

– Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi

– Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi

– AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması.                 

– Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması

– Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafa yıpranma payı hakkı temin edilmesi

– Özelleştirmelerde blok satıştan vaz geçilmesi,

– Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması

– Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

– İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi

– Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması, 

– Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

– Çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

Ülkemizin ve insanımızın nefes alması için şarttır. Taahhütlerimizin gerçekleşebilmesi için mecliste daha güçlü bir Milliyetçi hareket partisine ihtiyaç vardır. Bunun yolu 'Cumhur İttifakı' ve orada da 'MHP'ye oy vermekten geçmektedir."