'Çöpten elektrik üretildi'

Kastamonu'da çöpten üretilen elektrikle 10 milyon liradan fazla gelir sağlandı.

  • 2598
'Çöpten elektrik üretildi'

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Çöp Gaz Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde yıllık 8,5 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Çakır, Özel İdare toplantı salonunda düzenlenen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği toplantısında, Birliğin asli görevlerinden birinin katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren transferi ve bertaraf edilmesi olduğunu belirtti.

Birliğin bu görevi 8 yıldır yerine getirdiğini ifade eden Çakır, "Belediyeler ve İl Özel İdaresince toplanan katı atıklar, Devrekani Sarıyonca köyünde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilerek bertaraf edilmektedir. Burada aynı zamanda Çöp Gaz Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi de yer almaktadır. Tesiste yıllık 8,5 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek hem ulusal enerji üretimine katkı sağlanmakta hem de gelir elde edilmek suretiyle katı atık işletme giderlerinin önemli kısmı karşılanmaktadır. 2022 yılında yüklenici firmanın ürettiği elektrik hasılatından alınan pay 9 milyon 905 bin 571 lira olarak gerçekleşmiştir. Gecikme cezaları ve diğer tahsilatlarla elektrik üretiminden 10 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmiştir." dedi.

Birlik tarafından işletilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin ihaleyle 10 yıllığına bir firmaya verildiğini anlatan Çakır, "Birliğimiz uhdesinde yer alan ve özel sektör firmasına yaptırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi de İl Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında devam etmektedir. Bununla bağlantılı Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi ve Kompost Tesisi'nin gerçekleştirilmesiyle ilgili projelendirme çalışmaları yapılmış, hazırlanan fizibilite raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulmuştur. İzinlerin çıkması beklenmektedir." diye konuştu.

Çakır, Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesinin de 2021'den bu yana faaliyette olduğunu belirterek, "İlçe belediyelerimizin sınırları dahilinde 2021 yılında 537, 2022 yılında 814, bu yıl da bugüne kadar 225 olmak üzere 1576 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve kayıt altına alma işlemleri yapılmıştır. Deprem bölgesine Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilite Ünitesi olarak görevlendirilen mobil ekibimiz, depremden etkilenen ev ve sokak hayvanlarının ilk tedavi ve rehabilitesi görevlerini yerine getirmiştir." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçiminin ardından sona erdi.