Destici: Torba Yasa kadar yeni anayasayı önemsemiyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te bulunan siyasi partilerin Torba Kanun kadar yeni anayasayı önemsemediklerini söyledi. Siyasi partilerin yeni anayasa görüşmelerinde ete süte dokunmayan, gülünç konularda anlaştığını…

  • 428
Destici: Torba Yasa kadar yeni anayasayı önemsemiyorlar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te bulunan siyasi partilerin Torba Kanun kadar yeni anayasayı önemsemediklerini söyledi. Siyasi partilerin yeni anayasa görüşmelerinde ete süte dokunmayan, gülünç konularda anlaştığını vurgulayan Destici, "Bunları tartışmanın, bunları milletin önüne getirmenin, büyük bir iş yapmış ve başarmış gibi bunları söylemenin bir anlamı yok ki. Bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Yani siz 2 yıldır, milletvekilliği ile bağdaşmayan işleri mi konuştunuz? Siz 2 yıldır, ormanların korunması ve geliştirilmesini mi konuştunuz? Milletin emeğini, kamuoyunu bunlar ile mi meşgul ettiniz?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Anayasa konusunun Türkiye’nin en önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Destici, “30 yıldır ülkeyi sivil iktidarlar yönetiyor. Her sivil iktidar da millete sivil demokratik anayasa sözü vermiş. Maalesef bunlar da verdikleri sözü yerine getirememiş. Bizler yine darbecilerin yapmış olduğu anayasalar ile yönetilmeye devam ediyoruz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulalı 2 yıl oldu. Eğer samimi olsalardı, gerçekten yeni ve demokratik bir anayasa isteselerdi çoktan sonuç alınırdı. Aslında kendileri yeni ve sivil bir anayasa istemiyor, çünkü yeni, sivil ve demokratik bir anayasa demek, sivil bir siyasi partiler yasası yani sivil bir seçim yasası demektir.” dedi.

Sivil bir siyasi partiler yasasının bugün Meclis'te bulunan partilerin pozisyonlarının bu olmaması demek olduğunu kaydeden Destici, “Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki iktidar, ana muhalefet, mecliste bulunan muhalefet partileri yeni bir anayasa istemiyorlar. Kılık, kıyafet yönetmeliğinde anlaşamayanlar, bir araya gelemeyenler, Türkiye’yi sivil demokratik bir anayasaya kavuşturamazlar. Eğe sivil, demokratik bir anayasaya geçmek istiyorsak, Meclisimizi demokratikleştirmemiz lazım. Oraya giren milletvekillerinin demokratik bir şekilde girmesi lazım. Tercihli bir sistem ile girmeleri lazım.” şeklinde konuştu.

4 PARTİ BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Meclis'te bulunan partilerin şu an bulundukları konumu bu anayasaya borçlu olduklarını ifade eden Destici, “Hükûmet kendi taslağını hazırlayıp Meclis'e sunacak ki ona da referanduma götürecek sayısı yok. Ya da ‘Üzerinde uzlaşılan maddeleri çıkartalım.’ deyip aslında minderden kaçmanın veya ‘işi burada noktalayalım.’ demenin yollarını arayacak. Bunu yaparken de sanki bunu kendisi çok istiyormuş da muhalefet kaçıyormuş gibi hava estirecek. Bu da muhalefetin işine gelecek. İşi kayıkçı kavgasına dönüştürerek, hükûmet, ana muhalefet ve mecliste bulunan diğer muhalefet partileri birbirlerini samimiyetsizlikle suçlayarak, ‘Aslında biz istiyoruz ama iktidar istemiyor, aslında biz istiyoruz ama ana muhalefet istemiyor, aslında biz istiyoruz ama MHP, BDP istemiyor.’ diyerek birbirlerini suçlayarak buradan kaçacaklar, ben bunu net olarak söylüyorum.’ şeklinde konuştu.

ÜZERİNDE UZLAŞILAN MADDELER MİLLETİ GÜLDÜRÜYOR

Üzerinde uzlaşılan maddelerin milleti güldürecek maddeler olduğunu vurgulayan Destici şunları söyledi: “İnsan Onur ve Haysiyeti; Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği ve Bütünlüğü; Hayat Hakkı; İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı; Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı; Kişi Hürriyeti ve Güvenliği; Kişisel Bilgi ve Verilerin Korunması; Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti; Bilim ve Sanat Hürriyeti; Düzeltme ve Cevap Hakkı; Mülkiyet ve Miras Hakkı; Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı; Başvuru ve Bilgi Edinme Hakkı; Suç ve Cezalara Dair Esaslar; Yabancıların Durumu; Sağlık Hakkı; Sosyal Güvenlik Hakkı; Konut ve Barınma Hakkı; Devletin Sosyal ve Ekonomik Görevlerinin Sınırı; Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması; Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Geçici Olarak Durdurulması; Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması; Kıyıların Korunması ve Kıyılardan Yararlanma; Tarih, Kültür ve Tabiat Varlık ve Değerlerinin Korunması; Doğal Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi; Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi; Özel Olarak Korunması Gereken Kesimlerin Hakları; Bilgiye Erişim Hakkı ve Bilişim Özgürlüğü; Makul ve İnsanca Hayat Sürdürme Hakkı; Devletleştirme ve Özelleştirme; Tüketicinin Korunması; Yabancı Ülkelerde Yaşayan Vatandaşlar; Sporda Tahkim; Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması; Milletvekilliği İle Bağdaşmayan İşler; Milletvekilliğinin Düşmesi; İptal İstemi; Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması; Toplantı ve Karar Yeter Sayısı; Yükseköğretim Düzenleme Kurulu; Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı; Savcılık Mesleği ve Teminatı; Adalet Hizmetlerinin Denetimi; Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi; Anayasa Şikâyeti; Devletin Şekli; Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü. Bu maddeler, ete süte dokunmayan konular. Bunları tartışmanın, bunları milletin önüne getirmenin, büyük bir iş yapmış ve başarmış gibi bunları söylemenin bir anlamı yok ki. Bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Yani siz 2 yıldır, milletvekilliği ile bağdaşmayan işleri mi konuştunuz? Siz 2 yıldır, ormanların korunması ve geliştirilmesini mi konuştunuz? Milletin emeğini, kamuoyunu bunlar ile mi meşgul ettiniz? Milletin sizden beklentisi bu değil. Milletin beklentisi esas konularda mutabakat sağlanması ve Türkiye’nin tam demokratik sivil bir anayasaya kavuşması, Meclis'in demokratik bir seçim ile oluşması. Millet, liderlerin iki dudağı arasında oluşmuş bir Meclis istemiyor. Eğer bu Meclis liderlerin iki dudağı arasında değil de tercihli bir sistem ile, milletin seçtikleri ile gelseydi, bugün bu millet çoktan yeni anayasaya kavuşmuştu. Ama burada herkes kendi lider ve parti menfaatini düşünüyor. Milleti düşünen yok.”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ OLSAYDI YENİ ANAYASA ÇIKARDI

Büyük Birlik Partisi’nin 10 milletvekili Meclis'te olsaydı yeni anayasa çıkardı.” iddiasında bulunan Destici şunları söyledi; "Biz uzlaşırdık. Milletimizi demokratik sivil bir anayasaya kavuştururduk. Bunların hiçbirisinin böyle bir niyeti yok. Bunlar birbirlerini samimiyetsizlikle suçluyorlar. Ben dördünü de samimiyetsiz buluyorum. Masadan kaçmak için zemin, zaman ve fırsat kolladıklarını düşünüyorum. Masadan kalkan taraf kendileri olmak istemiyorlar. Millet nezdinde suçlanmak ve itibar kaybetmek istemiyorlar. Yeni anayasa yapmamak durumuna düşmek istemiyorlar. 48 maddede bile uzlaşamıyorlar, çatışma alanı oluşturuyor. Bunlardan yeni bir sivil anayasa beklemek mümkün değil.”