Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği için ilk imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kastamonu'nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan proje kapsamında 11 Ekim'de resmi kuruluşu gerçekleştirilen Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

  • 584
Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği için ilk imzalar atıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de, Kastamonu’nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında 11 Ekim’de resmi kuruluşu gerçekleştirilen Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği, ilk yönetim kurulu toplantısını Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirdi. Derneğin geçici yönetim kurulunu oluşturan kurucu üyelere görevlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Gül Banu Çiçek Bideci, Başkan Yardımcısı Neslihan Kaya, Sayman Gülcan Daldaban, Üyelikler ise Orhan İshakbeyoğlu, Engin Altıkulaç, Can Doğan Vurdu ve Özcan Gazioğlu olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Gül Banu Çiçek Bideci, “Yerel eylem grubu derneği, kaymakamlık, belediye ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan kamu-özel ortaklığı işbirliğiyle yerelin kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, potansiyelini sahada gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları ile belirleyecek, bu doğrultuda yöreye uygun strateji planları geliştireceğiz. Bu stratejik plan içeriğinde, ilçemizin tarım, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını arttırmak için projeler geliştireceğiz. Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmaya çalışacağız. Yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları oluşturmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için seferber olacağız. Kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılımlarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmak için proje danışmanımız Ünal Veyisoğlu başta olmak üzere yerel eylem grubumuz ve paydaşlarımızla birlikte süreci kaliteli bir şekilde yürüterek, Devrekanimizin yerelde kalkınması ve hak ettiği değere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.