Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, üretim santrallerine yönelik 'azami uzlaştırma fiyatlarını' belirlendi. Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar.

  • 1992
Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini amaçladıklarını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı. Bu durumun sadece üreticiler açısından tüketiciler açısından fiyat artışı riskini riski beraberinde getirmesine üzerine yeni bir mekanizmanın hayata geçirilmesi için kurul tekrar toplandı.

Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, “Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riski ile karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir iş birliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için megavat başına 2 bin 500 Türk lirası, diğer santraller için bin 200 Türk lirası olduğunu açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

“Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet supabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum.”