Emeklilikte Adalet Derneği'nden bildiri!

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), SGK sistemine kayıtlı çalışanların sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2784
Emeklilikte Adalet Derneği'nden bildiri!

Merkezi İstanbul'da olan ve Türkiye genelinde faaliyetini sürdüren Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER), Türkiye’de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayıtlı (4a, 4b, 4c) çalışanların emekli olabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması ve sorunları belirleyip çözümlenmesi için çalışmalar yapmak ve aralarındaki sosyal birlik ve beraberliği temin ve tesis etmek, ilgili birimler ve yetkililerle görüşmeler sağlamak, dernek konusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulan bir dernek olduğu belirtildi.

Emeklilikte Adalet Derneği'nce (EMADDER) mağduriyetler dile getirilerek yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1. Türkiye’de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayıtlı (4a, 4b, 4c) çalışanların 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlamış olması gerekçesiyle, 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayanlara göre, erkeklerin 17 yıl kadınların 20 yıl daha geç emekli olması, çalışanların anayasal eşitlik haklarına muhalif bir düzenlemedir.

2. Yalnızca bu tarih baz alınarak yapılan düzenleme ile 1 gün,1 ay veya birkaç yıl geç başlama gerekçesiyle erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıl fark oluşması kabul edilemez, adil ve eşit olmayan bir düzenlemedir.

3. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olmayan çalışanların tahsil hayatına devamı, staj, deprem, askerlik görevi, doğum vb. nedenlerle işe geç başlamış olabileceği göz ardı edilmektedir ve edilmiştir.

4. 08.09.1999 öncesi sigortalı çalışanları kapsayan (4,5 milyon) yasa teklifi, kapsam dışında kalan 16,5 milyon çalışanı ve ailelerini görmezden gelerek hazırlanmıştır.

5. Emeklilik siteminde işe başlama tarihinden ziyade çalışma süresi ve ödenen primin dikkate alınması gerekmektedir.

6. Aynı ülkenin eşit vatandaşlık haklarına tabi olan, iki akran, arkadaş veya kardeşin birbirinden çok farklı koşullarda emeklilik hayatına başlayacak olması vicdanları rahatsız etmektedir.

7. Çalışma hayatında, talebe istinaden kayıt dışı bir çalışma talebi söz konusu olamayıp, SGK sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 08/09/1999 tarihi sonrası işe başlayan çalışanların yürürlükte olan kanunu kabul etmeleri dışında bir tercih hakları bulunmamaktadır.

8. Yasa teklifi mevcut hali ile meclisten geçmesi durumunda, görmezden gelinerek mağdur edilen söz konusu tarih sonrası işe başlayan çalışanlara ve ailelerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmış olacaktır.

9. Aynı işyerinde çalışan iki çalışana, farklı yasalar kapsamında emeklilik haklarının verilmesi daha fazla prim ve daha fazla çalışma süresine sahip çalışanların yasa  kapsamı gerekçesiyle daha geç emeklilik hakkını elde edecek olması, çalışma barışını ve çalışanlar arasında EYT lehine aile mali yapısını da bozan bir düzenleme olacaktır.

10. Toplum içinde 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayan 16,5 milyon çalışan ve aileleri bu yasa kapsamında mağdur edilmektedir.

11. Yapılacak düzenlemenin çalışma barışını ve anayasal eşitlik haklarına helal getirmeyen adil bir düzenleme olması gerekmektedir.

12. Kademe veya muadil bir sisteminin getirilerek çalışma yapılması ile bu adaletsiz düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

13. Her nasıl EYT'nin bir tarih ile mağdur edildiği düşünülmekte ise, bu yasanın sunulan teklif kapsamında düzenlenecek olması da 16,5 milyonu mağdur edecek bir düzenleme olarak tarihte yerini alacaktır."

Son olarak, "Derneğimiz, yukarda başlıkları verilen mağduriyetler kapsamında; aynı ülkeye katma değer sağlayan her çalışan için adil bir düzenleme yapılması için faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.