Emlakçılar için mesleki yeterlilik kursu açılıyor!

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti (emlakçılar) yapanların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi almaları gerektiği bildirildi.

  • 492
Emlakçılar için mesleki yeterlilik kursu açılıyor!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ticaret İl Müdürü Sefa Özata tarafından Kastamonu'da faaliyet gösteren emlakçıların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almaları gerektiğini bunun içinde mesleki yeterlilik belgesinin şart koşulduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığınca 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticaret Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde,

"Yetki Belgesi İçin"
1)  On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2)  En az lise mezunu olması,
3)  İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4)  Konkordato ilan etmemiş olması,
5)  Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca  hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

6. Maddesinde; Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir denilmektedir.

Buna göre; "Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşınmaz Ticareti (Emlakçı) işi ile iştigal eden esnafların Mesleki Yeterlilik Belgesi taleplerinin karşılanması amacı ile Ticaret İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından kurs açılması planlanmaktadır. Açılacak olan kursa katılım için gerekli şartları sağlayanların İl Müdürlüğüne kimlik fotokopisi, adres ve iletişim bilgilerini içeren belgeler ile başvurmaları gerekmektedir. Kurs yeri ve tarihi müracaat edenlere bildirilecektir" denildi.