'Hekimler susmaz, TTB susturulamaz'

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Dr. Yusuf Öztürk, 'Hekimler susmaz, TTB susturulamaz.' dedi.

  • 947
'Hekimler susmaz, TTB susturulamaz'

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Dr. Yusuf Öztürk, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin basın açıklaması yaparak, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Dr. Yusuf Öztürk, "Anayasal bir kurum olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 6023 sayılı Kanunda belirlenen usullere uygun şekilde Büyük Kongre’de seçimle göreve gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin, yargı yoluyla görevden alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Bizler, mevcut TTB Merkez Konseyi üyelerine oy vermiş olalım veya olmayalım, seçimle göreve gelmiş üyelerin, yalnızca seçim yoluyla gitmelerini savunuruz. Görevden alma kararı delegelerin seçimler yoluyla tecelli etmiş demokratik iradesinin yok sayılması anlamına gelmektedir.

Demokratik geleneğimize yakışmayan bu yargı kararının derhal iptal edilip, görevden alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin göreve iade edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.