Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik polemiklere cevap

Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik polemiklerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

  • 1331
Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik polemiklere cevap

Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem’e yönelik polemiklerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İslam’ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, son zamanlarda Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem’e yönelik polemiklerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, “Son zamanlarda İslam’ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız” cümlelerine yer verildi.

“Bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır”

Açıklamada Hz. Adem’in ilk insan olmasının yanı sıra aynı zamanda ilk peygamber olduğu belirtilerek, “Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Adem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, 'Allah katında İsa’nın yaratılmasındaki durum, Âdem’in durumu gibidir.' (Âl-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa’nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah’ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa’nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem’in asaletinden ve saygınlığından Kur’an-ı Kerim’de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, hayâ ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasında şu cümleler kullanıldı:

“Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam’ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır.”