İl çalıştayları tamamlandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde il çalıştaylarını tamamladı.

  • 1231
İl çalıştayları tamamlandı

TR82 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmalarını yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde il çalıştaylarını tamamladı.

Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Bölge planı çalışmalarına başladıklarını belirterek, hazırlayacakları planın gelecek 5 yıllık sürede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri için kalkınma amaçlı bir yol haritası olacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27 Haziran’da Çankırı’da, 29 Haziran’da Sinop’ta yapılan il çalıştaylarının sonuncusu Kastamonu’da gerçekleştirildi.

TR82 Bölgesi Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ancak sel afeti nedeniyle ertelenen Kastamonu Bölge Planı İl Çalıştayı, bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Ajansın Hizmet Binasında yapıldı.

Katılımcı yaklaşımla yürütülen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 teknik (Ekonomik Göstergeler, Rekabet Gücü ve Yatırım Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşerî Sermaye, Sosyal Kalkınma, Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik ve Altyapı, Doğal ve Tarihi Değerler, Kültür, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre - Afet Riskleri ve Tarım ve Kırsal Kalkınma) masada bir araya gelen katılımcılar, konularına ilişkin fikirlerini ortaya koydu.

Bölge planına daha fazla görüşün yansımasını sağlamak üzere “Dış Paydaş Anketi” de düzenleyen KUZKA, buradan gelecek fikirleri de bölge planına yansıtmayı hedefliyor.

“Yaptığımız çalıştay ile mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmeyi planlıyoruz”

Kuzey Anadolu Bölgesi’ndeki mevcut sorunları ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, mevcut potansiyelin kullanılabileceği bir bölge planının oluşturulması için hazırlık çalışmaları yürüttüklerini belirten KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Bugün Kastamonu’da il çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 7 tane tematik masada kurum ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, özel sektörden katılan temsilcilerimiz ilgili konu başlıkları çerçevesinde çözüm önerilerini, program ve proje önerilerini sunuyorlar. Bölge planları planlama hiyerarşisi içerisinde kalkınma planından sonra üst ölçekli bir plan. Bu yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hem bölgesel gelişme ulusal stratejisi hem de bölge planları hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yerelde bölge planlarının uygulaması hazırlık çalışmaları kalkınma ajansları tarafından yürütülüyor, Bakanlığımız da bu çalışmaları koordine ediyor. Üç ilimizde de bölge planıyla alakalı yaptığımız çalıştaylarımızın sonuncusunu bugün Kastamonu’da gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Çalışmaların neticesinde yıl sonuna kadar bölge planın taslağının oluşturulacağını söyleyen Genel Sekreter Genç, “Tekrar bir il çalıştayı gerçekleştirerek burada yapılan çalışmaların akabinde çıkan somut önerileri tekrar bir değerlendirme imkânımız olacak. Yapacağımız çalıştay akabinde de gelen öneriler doğrultusunda plan metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da taslak metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında da bölge planının Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Biz de çalışmalarımızı bu takvime göre gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bölge Planı ile 3 ilin kalkınma amaçlı yol haritası oluşturuluyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınma amaçlı bir yol haritası oluşturulduğunu ifade eden Genç, “Bölge planları, bölgede bulunan illerin mevcut potansiyelleri ile sorunlarının çözümüne yönelik bir yol haritası içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları net bir şekilde belirlenmiş ve bunlar bölge gerçeklikleriyle ve bilimsel verilerle kanıta dayalı politikalar üretecek şekilde hazırlanmaktadır. Biz de hazırladığımız bölge planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 yıllık dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu bölge planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda da gerek kalkınma ajansı olarak bizler gerek de diğer kurum ve kuruluşlar çalışmalarını buna uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyor olacaklar. Bu anlamda bölge planları önümüzdeki 5 yıla ışık tutacak bir çalışma olduğunu düşündüğümüzde oldukça önemli bir çalışma.” ifadelerini kullandı.

“Bölge planı bölgenin potansiyelini daha etkin kullanmamızı sağlayacak”

İdareciler olarak üzerlerinde çalıştıkları konuların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için reçetenin çok sağlam olması gerektiğinin altını çizen Vali Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Bu da çok iyi planlama ile gerçekleşir. Çok iyi planlama da sahada bu iş için kafa yoran, o bölgede yaşayan uzmanlık alanlarına giren konulara hakim, çok iyi analiz eden insanların üretmiş olduğu politikalar ile gelişir. Sahada uygulayacağınız ne kadar çok olursa olsun, onlara uygulayacağı politikaları çok iyi aktarmanız ve politikaların da bölgeyle de çok iyi uyuşması lazım. Türkiye’nin çok güzel bir hafızası var ve çok kaliteli yetişmiş insan gücü var. Bu insan gücümüzü, geçmişimizdeki tecrübemizi mevcut dünyadaki konjonktürü çok iyi okuyarak, ülkemizin ve özelde de bölgelerimizin ihtiyaçları ve taleplerini, imkânlarını, potansiyelinin evirileceği aşamayı da çok iyi analiz ederek bunları birleştirerek planlamaya tabi tutarsak inşallah bizler de bundan sonraki süreçte devlet, millet olarak neler yapacağımızı bilen, bunun için hazırlıklarını, planlarını yapmış devlet ve idareci olarak yolumuza devam ederiz.”

Kastamonu’nun her alanda bünyesinde ciddi anlamda potansiyel bulunduran bir coğrafya olduğunu aktaran Vali Çakır, şunları kaydetti: “Bunu anlatırken insan keyifli bir şekilde konuşuyor çünkü her konuda bahsedeceğimiz imkân ve kabiliyet var. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden turizme, spordan sahile her konuda bünyesinde eşsiz imkanlar barındıran bir coğrafya. Bu coğrafyada biz idarecilere düşen en önemli görevlerden bir tanesi de elimizdeki bu imkân ve kabiliyetleri uygun bir şekilde hazırlayıp planlamak. Bu da Kastamonu özelinde siz değerli arkadaşlarımızın özelikle sivil toplum kuruluşların yakın ilgi ve desteğiyle özelikle bu yörenin insanlarının, bu işe kafa yoran insanların analizleri, yorumları, önerileri bizim açımızdan son derece önemli.”

Açılış konuşmalarından sonra Kastamonu’daki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi.

Toplam 7 tematik masada Kastamonu’ya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Uzmanlık alanlarına göre tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda ilin sorunlarını masaya yatırdı.

Daha sonra katılımcılar tarafından sorunlara ilişkin sunulan çözüm önerileri bir tabloda birleştirildi.

Tematik masa çalışmalarının tamamlanması sonrasında ise sorunlar ve çözümlere ilişkin katılımcılardan elde edilen veriler toplantı tutanaklarına işlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde il çalıştayları, saha çalışmaları ve masa başı araştırmaların tamamlanması sonrasında taslak bölge planı hazırlanacak.

2024-2028 Yılı TR82 Bölge Planı’nın 2023 yılının ilk yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.