İnfaz düzenlemesi! 90 bin kişi yararlanacak

AK Parti infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi.

  • 487
İnfaz düzenlemesi! 90 bin kişi yararlanacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunun kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Özkan, TBMM’de üçüncü yargı paketi olarak bilinen infaz konusunda değişiklikler içeren kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Özkan, infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini söyleyerek, “başta İnfaz Kanunu başta olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık. Bu kapsamda, toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkeleri büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca, Covid 19 salgın hastalığının görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınmasın da ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Özkan, kalıcı düzenlemeler getirdiklerini belirterek, “Başta Ceza İnfaz Kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yıl açmaktadır. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. Cezaların arttırılmasına ilişkin düzenleme bazı suçlarda, suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların arttırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanunu’nda mevcut olan düzenleme çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl arttırıyoruz” şeklinde konuştu.

Özkan şöyle konuştu:

“Toplumda, büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını arttırmayı hedefliyoruz. Bu düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan iki yıllık denetimli serbestlik süresi üç yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar, yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır.”

Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler lehine düzenleme öngördüklerini kaydeden Özkan, “Mevcut ceza İnfaz kanunumuzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. 65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz Hakimliği müessesini getiriyoruz. İnfaz Hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. Açık Cezaevi’nde hükmü infaz edilenlerin iki ay süre ile cezalarını evde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kere uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

Kaç kişinin tahliye olacağına ilişkin soruya Özkan, “Geçici ve kalıcı düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle Açık Cazaevi’nden konutta cezaya geçecek olanlarla birlikte bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” diye konuştu.

Özkan, takvime ilişkin soruya, Perşembe günü Adalet Komisyonu’nun toplanacağını ve gelecek hafta başından itibaren Genel Kurul’da görüşüleceğini ifade etti.

Özkan'a AK Parti Afyon milletvekili Ali Özkaya, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç da eşlik etti.