İşletmeler dikkat! Para cezası uygulanıyor

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin ay sonuna kadar yıllık işletme cetvelini bildirmeleri gerekiyor. Bildirmeyenler hakkında ise idari para cezası uygulanacak.

  • 1168
İşletmeler dikkat! Para cezası uygulanıyor

Kastamonu İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü duyuru yayınladı.

Duyuruda, "Bilindiği üzere 6948 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunlu. Buna göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2024 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekiyor.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi

Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 2014/11) 11. maddesinin 1. fıkrasında Yıllık İşletme Cetveli bildiriminin; e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Elektronik ortamda, Yıllık İşletme Cetveli vermek için; e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfasındaki e-Hizmetler - İl Müdürlükleri - Sanayi Sicil İşlemleri bağlantısından Sanayi Sicil Bilgi Sistemine e-Devlet şifresi ile (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekmektedir.

İdari Para Cezaları

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereği 2024 yılı içerisinde İdari Yaptırım Para Cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu -oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle- son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önemle duyurulur." denildi.