İstanbul'da Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İstanbul'da Hz. Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu düzenliyor.

  • 1657
İstanbul'da Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu

Bağcılar'ın Kastamonulu Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, memleketinin manevi değerini unutmadı.

2 Aralık'ta Anadolu'nun 4 manevi direğinden biri olan Hz. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, İstanbullulara anlatılacak.

Sempozyum hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, "Halvetilik Osmanlı Devleti’nin erken döneminden itibaren Osmanlı topraklarında etkili olmuş, gündelik hayata, toplumsal nizama yön vermiş, İslam medeniyetinin gelişimine önemli katkılar sağlamış tarikatlardan birisidir. Bu tarikat zamanla pek çok kol ve şubeye ayrılarak Balkanlardan Anadolu’ya, Kırım’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap yarımadasına kadar çok geniş bir alanda etkili olmuştur. Halvetiyye tarikatı Cemâl-i Halveti’den itibaren Osmanlı yönetimi üzerinde de etkili olmuş bir tarikattır. Halvetiyye’nin Cemâliyye kolundan türeyen Şabaniyye tarikatı ise İstanbul-Bolu-Kastamonu güzergâhında şekillenen, ancak etkisi Osmanlı coğrafyasının geniş bir alanını saran tarikat olma özelliğine sahiptir.

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin Kastamonu’da kurmuş olduğu dergâh Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca bir ilim, kültür ve irfan merkezi olarak etkisini hissettirmiş, bu önemli şeyh ve talebeleri verdikleri eserleriyle, düşünce ve fikirleriyle Osmanlı düşünce hayatına yön vermişlerdir." dedi.

Bağcılar'ın Kastamonulu Belediye Başkanı Abdullah Özdemir şöyle devam etti:

"Bu sempozyumda Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri merkeze alınmakla birlikte Halvetiyye’nin Osmanlı topraklarındaki etkileri, Halveti/Şabani düşüncesi, Kastamonu’nun ilim ve fikir dünyası ve tarihsel geçmişi ele alınacak.

Ayrıca, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ile ilgili olarak düzenlenecek olan sempozyuma alanında uzman akademisyenler, tarih ve tasavvuf araştırmacıları katılım sağlayabilirler. Sempozyuma sunulan tebliğlerin Mart ayı içerisinde kitap olarak basılması planlanmaktadır."