İşte Batı Çalışma Grubu'nun şeması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 28 Şubat İddianamesi'nde Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) şeması ortaya çıktı. Şemanın…

  • 1028
İşte Batı Çalışma Grubu'nun şeması
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 28 Şubat İddianamesi'nde Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) şeması ortaya çıktı. Şemanın en başında dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir bulunuyor. Bir'i Çetin Doğan, takip ediyor.

    İddianamede, "Genelkurmay Başkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasına dair belgenin EK-A'da bulunan Batı Çalışma Grubu Şemasını gösteren belgenin A-l Gizli 121134-120717 antetli olduğu, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay H.Başkanı Çevik Bir'e bağlı olduğu, Batı Çalışma Grubu Başkanı'nın Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan olduğu, Batı Çalışma Grubu Koordinatörünün Genelkurmay İGHD. Başkanı Kenan Deniz olduğu ve İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü, Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü ile Cari Harekat Bölümlerinden ve hangi nitelikte ve sayıda personel görevlendirileceği belirtilmektedir." deniyor.

    Genelkurmay Başkanlığı antetli CD'nin çıktısı olarak elde edilen Genelkurmay Başkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği belge ile birebir aynı olduğu ifade ediliyor.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerine Genelkurmay Personel Başkanlığı'na gönderilen 000083 numara verilen belge olduğu, belge ekinde de Çetin Doğa imzalı Batı Çalışma Grubu'nun 000083 mimara verilmiş şeması bulunduğu, bu şemanm da Genelkurmay Başkanlığı'nın göndermiş olduğu şema ile aynı olduğu belirtiliyor.

    BÇG ŞEMASI GENELKURMAY BAŞKANI'NA DA ARZ EDİLDİ

    Ayrıca belge ekinde Genelkurmay Başkanlığı'nın 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(P1.2) sayılı emrinin EK-A'nm devamı olarak belirtilen A2 GİZLİ 000083 antetli Batı Çalışma Grubunun bölümlerinin yerleşim planını gösteren krokide, (8.KİS. S:260) Batı Çalışma Grubunu Oluşturan Planlama Bölümü, İstatistik ve Veri Hazırlama Bölümü, İstihbarat ye Değerlendirme Bölümü, Cari Harekat Bölümü ile Gnkur.İDHM. GNKUR İGHM İç İstihbarat Şube, İG Harekat Şube, Kara ve Deniz İDHM, İGHD Başkanı Odasını gösterdiğine dikkat çekiliyor.

    Konuya ilişkin Çevik Bir verdiği ifadesinde, "10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulması konulu belgenin Ek-A smda bulunan Batı Çalışma Grubu Teşkilat Yapısı ve Krokiyle ilgili olarak, söz konusu belgeyi Çetin Doğan'ın Harekat Başkanı olarak imzaladığını, bu belge.doğrultusunda Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma alanım gösterir belgeninde doğru olduğunu" dile getiriyor.

    Çetin Doğan ise "10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik Bir'e sunduğunu, silsile gereği Genelkurmay Başkanı'na arz edildiğini, belgenin Ek-A’smda bulunan BÇG şemasını da hazırlayıp imzaladığını" ifade ediyor.

    Ömer Özkan da BÇG'de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına dair belgeyi kendisinin yazdığını, belgenin EK A'sında bulunan BÇG şemasını kendisinin veya katip Serhat Altay'ın hazırladığını belirtiyor.