'Kadın cinayetlerinin bir yenisine daha şahitlik ettik'

CHP İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vuslat Atak 'Kadın cinayetlerinin bir yenisine daha şahitlik etmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz' dedi.

  • 1505
'Kadın cinayetlerinin bir yenisine daha şahitlik ettik'

CHP'li Atak; Son dönemlerde artarak yaşanan kadın cinayetlerinin bir yenisine daha şahitlik etmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Haytaoğlu ailesinin acısını kelimelere sığdırmak imkansız. CHP Osmaniye/Kadirli ilçe yöneticimiz; Nihat Haytaoğlu'nun yeğeni, Dervişpaşa muhtarımız; Mustafa Haytaoğlu'nun kızı yol arkadaşımız, merhum Azra kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı yeni bir cinayet yaşanmaması adına susmuyor çözüm önerilerimizi masaya yatırıyor tüm siyasi partileri, STK'ları ortak akıl çağrısında bir olmaya davet ediyoruz.

1-Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarında suçlular en üst cezayı almalı, iyi hal indirimi kaldırılmalı. Uluslararası sözleşmeler (A.İ.H.M.-Avrupa Konseyi, CEDAW, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ gibi) ile Anayasa ve Medeni Kanun hükümlerinin yanı sıra 6284 no’lu kanun etkin uygulanmalı. 2011 yılında Türkiye tarafından imzalanarak 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi mutlaka yeniden deklare edilmeli, Kadın Cinayetleri ve Aile İçi Şiddet için, kolluk kuvvetleri bünyesinde 'çağrı merkezleri', 'şiddet eğilimi izleme birimleri', 'ulusal eylem planı' oluşturulmalı.

2- Kadın Sığınma evleri; nüfusa göre değil, illerde ihtiyaca göre açılmalı, var olanların koşulları iyileştirilmeli. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri için Kadın Sığınma Evleri, kamu kurumları, vakıflar, belediyeler ve STK'lar tarafından desteklenerek, meslek edindirme kursları açılmalı, kadınların istihdamına öncelik tanınmalı. Kadınların ayakta kalması, özgüvenlerinin arttırılması amacı ile iş hayatında eşit imkanlar sağlanmalı, kadın istihdamını arttırmak amaçlı iş verenlere çeşitli destekler (maddi destek, vergi indirimi gibi) verilmeli.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı; Bütün yorum ve hutbelerinde kadın-erkek eşitliği konularına ağırlık vermeli, toplumsal şiddete karşı çıkmalı. İmam nikâhıyla evliliklerden önce devlet resmi nikâh şartı getirmeli, uygulamalı.

4- Son zamanlarda yaygınlaşan bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli, insanların bu silahlara kolayca ulaşmasını engelleyen yasal düzenlemeler yapılmalı. Bireysel silahlanma; meslek grubuna göre verilmeli.

5- Aile içi şiddeti özendiren Toplumsal Cinsiyet ayrımcılığı içeren TV programları, diziler denetlenmeli, bu tür yayınları durduracak yasal düzenlemeler yapılmalı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar tarafından aile hekimleriyle işbirliği yaparak ailelere eğitim verilmeli, şiddete uğrayanlara psikolojik ve hukuki destek sağlanmalı.

6-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, anaokulundan başlayarak İlk ve orta öğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili dersler müfredata alınmalı. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca kadın erkek eşitliği, insan hakları konularında drama dersleriyle uygulamalı bilgiler verilmeli. 18 yaş altındaki çocukların evlilikleri kesinlikle yasaklanmalı, kız çocuklarını okutan ailelere destek verilmeli. Eğitim kesintisiz 12 yıl olmalı.

7- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yerine Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.

8- Siyasette ve toplumun her alanında kadının temsili sağlanmalı, teşvik edilmeli. Siyasiler, devlet yöneticileri, kanaat önderlerinin kadınlara yönelik aşağılayıcı, değersizleştirici ve ötekileştirici söylemleri suç kabul edilmeli ve cezalandırılmalı. Bununla ilgili gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı. toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ülkemizdeki sonuçları hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler, seminerler ve eğitimler yapmalı. Siyasette kadın temsiliyetinin arttırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.

9- Belediyeler, toplumsal cinsiyet kurulları oluşturulmalı, yerel hizmet planlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleyici düzenlemeler yapmalı, mahallelerde, biyolojik ve toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet (fiziksel ekonomik psikolojik vb.) hakkında farkındalık eğitimleri vermeli. Yerel yönetimler kadınların güçlendirilmesine yönelik alt yapıları (istihdam yaratma, kooperatifleşme, kreş, kadın sığınma evleri) sağlamalı.

10-Mahallelerde aile hekimliği bünyesinde; psikolog, avukat, danışman gibi uzmanların bulunduğu aile danışmanlığı merkezi türü birimler oluşturularak, bu kurumlardan özellikle evlilik öncesi destek alınması yönünde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Evlenecek kişilerin evlilik öncesi bedensel ve ruhsal kontrolleri yapılmalıdır.

Kıymetli hemşehrilerim, iktidara yürüdüğümüz şu günlerde hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ülkemizin buhranlı ve sancılı tüm konularına cesaretle yaklaşarak masada çözüm önerileriyle yerini alan Millet İttifakı var."