Kenevir yetiştirmek isteyenler bu tarihe dikkat!

Kenevir yetiştiriciliği izin müracaatlarında son gün 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

  • 3319
Kenevir yetiştirmek isteyenler bu tarihe dikkat!

2023 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticiler, 1 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere 1 Nisan 2023 tarihine kadar izin müracaatında bulunmaları gerekiyor.

29 Eylül 2016 tarih ve 29842 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte" hükümlerine göre, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuruda bulunacaklar.

Başvuru için kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin taahhütname, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS'ye uygun keşif raporu ve nüfus kayıt örneği belgeleri gerekiyor.