Kentsel dönüşümde merak edilenler

20 soruda 'Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası'nın merak edilenleri sıralandı.

  • 1852
Kentsel dönüşümde merak edilenler

"Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası"nın merak edilenleri şu şekilde sıralandı:

Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

İlk yıl 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

Öncelikli İstanbul'da başlatılacak, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

Başvuruda ücret ödenecek mi?

Her hangi bir ücret ödenmeyecek.

Başvuru tarihleri ne zaman?

26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

Dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak.

Binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

Tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.

Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm sürece başlatılacak.

2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

Karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.

Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilecek.

Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilecek.

Konutlar nasıl inşa edilecek?

Konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

Yapılacak.

Başvuruda gelir şartı olacak mı?

Gelir şartı aranmayacak.

Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

Boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

Riskli konutu yıkılanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Yeni bina kaç katlı olacak?

Yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.

Kapalı otopark yapılacak mı?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Daire boşaltıldığı süre içerisinde kira desteği olacak mı?

Yapını yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.

Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

Başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Sitede yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

Başvuruyu sadece malikler yapabilecek."