Loç Vadisinde ikinci defa "HES"e iptal kararı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Loç Vadisinde yapılması planlanan 'HES' için verilen ÇED olumlu kararı Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

  • 1022
Loç Vadisinde ikinci defa &quotHES&quote iptal kararı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesi Loç Vadisinde OR-YA Enerji  tarafından yapılması planlanan CİDE Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali projesi için verilen ÇED olumlu kararı Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmüne karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk etmek zorunda kalan Orya enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yineleyerek süreci yeniden başlatmıştı. ÇED Olumlu Kararına karşı açılan dava sonrası mahkeme tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

Bilirkişi 'HES' yapılamaz dedi

Orya Enerji’nin ÇED başvurusunu yenilemesi üzerine 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapıldı. Şirket bölgede 300 civarında ağacın kesileceğini, bölge halkı ise bugüne kadar 8 bin ağacın kesildiğini ve 200 binin üzerinde ağaç kesileceğini belirtti. Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti de bilirkişilerle birlikte bölgede bu konu üzerine incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklanan bilirkişi raporunda; "Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır” denildi.

Mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti

Kastamonu İdare Mahkemesine göre çevre ve Küre Milli Parkı yasam alanına ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı anlaşılan Cide Regülatörü ve HES Projesine "Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu" kararı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak ikinci kez iptal kararı verildi.