Maşalacı, 'Mesleğimiz değersizleştiriliyor'

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı, 29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle basın açıklamasında bulunarak, 'Mesleğimiz değersizleştiriliyor.' dedi.

  • 1325
Maşalacı, 'Mesleğimiz değersizleştiriliyor'

Veteriner Hekimin, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri ile 1,8 milyon civarında veteriner hekim tarafından 23'üncüsü kutlanacak olan "Dünya Veteriner Hekimler Günü" her yıl Nisan ayının son cumartesi günü o yıl için belirlenen bir tema ile kutlanıyor.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, 29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Hacı İbrahim Maşalacı, "Ülkemizde yakın geçmişte yaşanan afet, kaybettiğimiz vatandaşlarımız, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz nedeniyle bu etkinlik kutlama değil bir dayanışma ve anma etkinliği olacaktır. Bu vesileyle kayıplarımızı tekrar saygıyla anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yine toplum sağlığını korurken görevi başında geçen yıl 25 Nisan’da şehit edilen meslektaşımız Volkan Lale’yi saygıyla anıyoruz." dedi.

Maşalacı, "Yaşanan afet sonrası ulusça gösterdiğimiz dayanışma bir nebze olsun yaralarımızın sarılmasına vesile olmuş, bu çerçevede TVHB ve odalar olarak başlattığımız dayanışma meslektaşlarımız ve paydaşlarımızın katkısıyla büyümüştür. Dayanışmaya katkı veren 'biz de varız' diyen herkese kamuoyu önünde tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam ediyor"

Maşalacı, "Veteriner hekimler olarak çok uzun zamandır, yaşadığımız hak kayıplarına, ötekileştirilmeye ve yok sayılmaya rağmen fedakarca ve sabırla görevimizi yapmaya devam ettik. Çünkü üstlendiğimiz görevlerin ihmal edilmesi, ülkemize kattığımız ekonomik değerler bir yana, insan sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıdaya erişim ile hayvan sağlığı/refahı, çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi sorunlara neden olacaktı. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen çalışma koşullarımız, iş güvenliği, özlük haklarımız ve ücretler açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir. Farklı meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimler kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal almıştır. Geldiğimiz noktada, insanca yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu nedenle; Mesleğimizin yıllardır yaşadığı hak kayıplarını, bunun toplum, hayvan ve çevre sağlığına muhtemel etkilerini kamuoyuyla paylaşmak ve dikkatlerini çekmek istiyoruz.

Kamuda çalışan veteriner hekimler yaklaşık son 30-35 yıldır her geçen gün hak kayıpları yaşamış, sorunlar dayanılmaz noktaya gelmiştir; Veteriner hekimler 657 sayılı kanuna göre sağlık hizmetleri sınıfındadır." ifadelerini kullandı.

Maşalacı şöyle devam etti:

"Kamu veteriner hekimlerinin yaşadığı hak kayıpları;

• 1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı 2006 yılında diğer sağlık mesleği mensuplarına verilmediği için 'Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, ancak diğer meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamış ve hakları iade edilmemiştir.

• 2018, 2022 ve 2023 yıllarında doktor ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilmesine rağmen veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Emekli maaşlarında bu mesleklerle en az 9 bin TL farklılıklar meydana gelmiştir.

• Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Mühendislerin Özel Hizmet Tazminatları 120 puandan 165 puana çıkarılmış, 135 puan alan Veteriner Hekimlerin özel hizmet puanında herhangi bir artış yapılmamıştır.

• 02.11.2011 tarihli 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190 ve diş hekimlerine 185 puan uzman eczacılara 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere 160 puan verilmesi ile de ayrı bir mağduriyete neden olmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden ise hiç söz edilmemektedir.

• Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir.

Tüm bu hak kayıpları sonucu, sağlık hizmeti sınıfındaki diğer mesleklerle maaş uçurumu oluşmuş, 5 yıl eğitim alan veteriner hekimler Tarım ve Orman Bakanlığında beraber çalıştığı mühendislerden aylık olarak 1764 TL daha az ücret alır duruma düşmüşlerdir.

Önemle belirtmek isteriz ki diğer mesleklerle yapılan kıyaslama sadece kayıplarımızın açıkça anlaşılması için yapılmıştır. Büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm meslek mensuplarının daha insanca yaşam ve çalışma şartlarını hak ettiklerine inanıyoruz.

Kamu veteriner hekimleri için taleplerimiz;

• Elimizden alınan fiili hizmet zammı serbest veteriner hekimleri de kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir.

• Emekli veteriner hekimlere (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır.

• Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır.

• Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır.

• Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır.

• Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200’e çıkarılmalıdır.

Mesleğimizin hemen her alanında benzer sorunlar yaşanmaktadır;

Plansız artırılan fakültelerle eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3 bin genç veteriner hekim istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır.

Atanamayan binlerce genç meslektaşımızın umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır. Son iki yılda yurt dışına gitmek için başvuranların sayısı 20 kat artmıştır. İnsana yapılan yatırım boşa gitmiş, nitelikli beyinler ülkeyi terk etmeye başlamışlardır.

Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır ceza ve baskılarla hastalarına yeterli zaman ayıramaz, işlerini yapamaz hale gelmiştir.

Depremde klinikleri yıkılan ancak gönüllük esasına göre bölgede çalışan serbest veteriner hekimlere bakanlığımız tarafından destek verilmesi önceliğimizdir.

Belediyelerde çalışan veteriner hekimler, merkezi ve yerel idarecilerin inisiyatif almamaları nedeniyle hedef haline getirilmekte, her gün mobing, psikolojik ve fiziki şiddet ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Gıda, ilaç ve diğer alanlarda çalışan veteriner hekimler yıllardır iş ve ücret güvencesi olmadan çalıştırılmaktadırlar.

Tüm bunlara ek olarak uzun soluklu hayvancılık politikalarının uygulanmaması ve ithalat nedeniyle yetiştirici zor duruma düşmüş, sürdürülebilir bir hayvancılık maalesef her geçen gün zorlaşmıştır.

Büyükbaş ve küçükbaş alanında çalışan meslektaşlarımız yıllardır çalıştıkları bu alanı bırakmak zorunda kalmaktadırlar.

Gelecek için stratejik öneme sahip, yaşamın hemen her alanına dokunan veteriner hekimlik mesleğinin uğradığı hak kayıplarının durdurulması, alınan haklarının iade edilmesi için bu sesimize kulak verilmesi istiyoruz.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, mesleğimizde yaşanan olumsuzluklar esasen, toplum sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, ulaşılabilir, sağlıklı et, süt ve diğer hayvansal ürünlerde yaşanacak sorunlar anlamına gelmektedir.

Bir sonraki Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü tüm bu sorunların çözüldüğü bir gelecekte kutlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Altı kıtada veteriner hekim tarafından kutlanan bu gün; veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır. Tüm meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyor, mesleklerini şiddetten uzak bir ortamda rahatlıkla yapabilecekleri daha mutlu yarınlara vesile olmasını diliyorum.

Yine bu vesile ile başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Hakka yürüyen tüm meslektaşlarımı rahmetle anıyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."