Maşalacı "birlik ve beraberlik ruhu oluşmalı"

MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, "Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği" yapmayı çok önemsiyoruz ve önceliğimize alıyoruz." dedi.

  • 1286
Maşalacı &quotbirlik ve beraberlik ruhu oluşmalı"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Maşalacı; "Hüseyin Nihal Atsız'ın "Makaleler" kitabından bir alıntı ile sözlerime başlamak istiyorum.
Hitlerin anlattığı bir fıkra, yüzbaşı bölüğündeki çavuşu çağırır ve bölükteki askerlerin kaçının hangi partiye ya da siyasi doktrine mensup olduğunu öğrenmesini emreder. Bir kaç gün sonra çavuş elindeki raporu yüzbaşıya takdim eder ve der ki şu kadarı Kayzerci, şu kadarı Hırıstiyan Demokrat, şu kadarı Merkez Katolik Partisinden, şu kadarı Liberal, şu kadarı Sosyalist, şu kadarı da tarafsız.

Yüzbaşı sert bir sesle sorar; ''Hiç Nazi yok mu?'' Çavuş esas duruşa geçerek cevap verir. ''Hepsi Nazi efendim'' der.
Alman ruhunu anlatan bu fıkradan yola çıkarak, Ülkemizin bölünmesi ve parçalanması için dört bir koldan saldıran Haçlılara ve onların figüranları olan içerideki ve dışarıdaki teröristlere ve yataklık yapanlara karşı;
Hangi siyasi parti, hangi mezhep, hangi düşünceden olursak olalım, Vatanın Bölünmez Bütünlüğünü, Bayrağımızın Şehitlerimizin kanıyla oluşmuş ''AY YILDIZLI AL BAYRAK'' olduğunu, dilimizin ''TÜRKÇE'' olduğunu, devlet yapımızın ''ÜNİTER DEVLET'', adının ''TÜRK DEVLETİ ''olduğunu ve dolayısıyla milletimizin adının ''TÜRK MİLLETİ'' olduğunun ruhunu oluşturmalıyız.
Bundan en fazla ders çıkarması gerekenler geçmişe baktığımızda 14 yıldır ülkeyi yöneten siyasi irade başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetini kuran iradeyi bünyesinde barındırmış, adında Cumhuriyet ve Halk olan ve son günlerde HDP ile sarmaş dolaş olan CHP olmalıdır.

Bizler MHP Kadroları olarak; Gelişmiş ve Güçlenmiş Türkiye idealimizin merkezinde;
-Temiz ve dürüst toplum-siyaset ve yönetim anlayışını hakim kılmak,
-Siyasi ahlakı tesis etmek,
-Yolsuzluk ve yozlaşmanın kökünü kurutmak,
-Yüksek demokrasi standartlarını yakalamak,
-Hak ve özgürlükleri dünya standartlarına çıkarmak,
-Gerçek anlamda demokratik bir hukuk devletine bütün yönleriyle işlerlik kazandırmak,
-Yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü teminat altına almak
-Din-toplum, din-siyaset ilişkilerini gerçek zeminine oturtmak,
-Hem Cumhuriyeti, hem demokrasiyi, hem laikliği, hem dini inançları ve din ve vicdan özgürlüğünü bir arada yaşatmak ve yüceltmek
-İçeride huzurlu ve güvenli, dışarıda onurlu ve itibarlı bir millet ve devlet anlayışına ulaşmak bulunmaktadır.
Bizim gelecek tasarımımız bunlardır.

"Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği" yapmayı bunun için çok önemsiyoruz ve önceliğimize alıyoruz. Milletimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için gerekli her türlü çabayı göstereceğiz. Devlet-millet uyumunu sağlamak ve daha da güçlendirmek için problem alanlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. "Mutlu millet, güçlü devlet ve huzurlu fert" bir hayal değildir."