'Mesleki ehliyeti olmayan kişilere itibar etmeyin'

Kastamonu Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KASEMDER), gayrimenkul sektörünün güncel sorunlarını ve önerilerini dile getirdi.

  • 1238
'Mesleki ehliyeti olmayan kişilere itibar etmeyin'

Kastamonu Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KASEMDER) gayrimenkul sektörünün güncel sorunları ve bu sorunlara ilişkin önerilerde bulundu.

KASEMDER; "Yeni kanunlaşan Emlak yasası ile ümitlenmiştik. İşimize sahip olabileceğimizi devletimizin de bu sektörde resmi olarak faaliyet gösteren temsilcilerimize sahip çıkacağını düşünmüştük. Maalesef bu konuda hayal kırıklığına uğradık.

Yeni yasa ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirildi. KASEMDER olarak Resmi Gazetede yayınlanan ve uygulamaya başlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında kayıt dışı ticaretin önlenmesi, bu sektörün yasadışı yollardan elde edilen ve kaynağını suç oluşturan gelirlerin aklanması gibi unsurlar tarafından kullanıldığının takibi ve tespiti yapılarak, bir fiil bu işle iştigal eden ve etmeyen kişi ve işletmelerin denetlenmesi hususunda üzerine vazife düşen tüm kamu kurum kuruluş ve idarecilerimizi göreve davet ediyoruz.

KASEMDER olarak Gayrimenkul sektörüne zarar veren, bu sektörde resmi olarak ticari faaliyeti bulunmayan, gayri resmi olarak bu işin takibini yapan, hiçbir şekilde vergi sorumluluğu bulunmayan, gerek devletimizi, gerekse alıcı ve satıcıyı zarara uğratan kişi ve firmaların karşısında olarak, bu konuda ki rahatsızlığımızın ve ticaretlerimize zarar veren haksızca gasp edilen haklarımızın yasal olarak takipçisi olacağız.

Ayrıca sektörün temsilcileri olarak; Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi bulunan ve resmi olarak bu mesleği icra eden fakat hırs yapıp yasal emlak komisyonları dışında yüksek komisyon ve aracılık hizmeti almak amacıyla hareket eden, alıcı satıcı ve devletimizin resmi olarak vergi kaybına uğramasına sebebiyet veren mevcut gayrimenkul firmalarının da faaliyetlerini yasal çerçevede yapmaları ve sektörde daha kaliteli, ilkeli ve tarafsız olarak hizmet verebilmeleri için konunun hem takipçisi hem de eksik kalınan hususlarda destekçileri olacağımızı ifade ediyoruz.

Emlak piyasasında şu anda piyasada farklı fiyatlar oluşmuş durumda. Gelişi güzel ve kontrolsüz ilanlarla nerede neyin kaça satıldığı ne yazık ki belli değil. Artan maliyetler, yüksek konut faiz oranları, sürekli değişen ve yükselen fiyatlar ne yazık ki gerek ekonomiyi ve gerekse gayrimenkul sektörünün hareket alanlarını kısıtlamaktadır. Piyasada yetki ve sorumluluğu olmayan kayıt dışı faaliyet unsuru olan kişilerde bu işe aracılık etmeye kalkınca, ülkenin ve birçok sektörün lokomotifi olan inşaat sektöründe ne yazık ki çok farklı ve bilinçsiz fiyatlar ve hak kayıpları oluşuyor. Bir mal ederinin çok üzerinde piyasaya sunuluyor.

KASEMDER olarak bizim önerimiz ve talebimiz; fiyatların istikrara kavuşması, sektörde güvene dayalı, akıcı ve istikrarlı ticaretlerin gerçekleşmesi için devletimizin bu sektöre yeminli müşavirlikler statüsünde birimler açarak, bu kuruluşların tam yetkili ve bağımsız olarak değerleme ve raporlama yapabilmesi, rayiç bedel ve bölgesel emsal fiyat belirleme konusunda yetkili kılınması ve bunun ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının sağlanmasıdır. Medya üzerinden ve emlak siteleri tarafından yayını sağlanan ilanların gerçekliğinin takibinin oluşacak birimler tarafından yapılması elzemdir. Alıcı veya mülk sahiplerinin de bu kuruluşlara karşı itimat ve itibar etmeleri süreci ve yapılan ticaretleri kolaylaştıracağı inancındayız. Fiyat istikrarı oluşmadığı zaman bu piyasa müşteri bulamıyor. Mülk sahipleri de mülkünün satılmadığı gerekçesi ile devamlı emlakçı değiştiriyor. Çözüm istikrar oluşmasıdır. Bunun da en kolay ve güvenilir yolu bahsettiğimiz şekilde bir sistem kurulmasıdır.

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve tüm kesimlerin rahatsız olduğu bu hususları gerek devlet görevlilerimize gerekse halkımıza duyurmayı KASEMDER (Kastamonu Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) olarak bir borç bildik.

Halkımızdan ricamız yetki belgesi bulunmayan yasal hiçbir sorumluluğu ve mesleki ehliyeti olmayan kişilere kesinlikle itibar etmemelerini bir kez daha vurguluyoruz.

KASEMDER üyeleri ve yetki belgesi olan resmi işletmeler olarak bizlere verilen emanetleri en güvenli şekilde taşıyacağımızdan halkımızın en ufak bir endişesi olmasın."