'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü, Kastamonu'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

  • 2632
'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği” protokolü Kastamonu’da tanıtıldı.

Doğa Kültür Köyü Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Türkiye’nin gıda üretiminde kendi kendine yetebilen nadir ülkeler arasında olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis etmektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni çerçevesinde alan bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze ve dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak” dedi.

Kastamonu’da ise Ağlı ve Devrekani’de imzalanan protokol çerçevesinde bölümlerin açılacağını ifade eden Bahçacıoğlu, “Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Bakanlıklarımız tarafından tesis edilen bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz. İlimizde bu konuda eğitim veren Devrekani ilçemizde Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisemiz ve Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisemizde hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı mevcuttur. Ortaöğretim Kurumlarımızın tercih sürecinin devam ettiği bu günlerde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da işgücüne uygun yetişmiş eleman ihtiyacı yine mesleki ve teknik liselerimiz tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimize ve velilerimize bu okullarımızı ve alanlarımızı da bu süreçte tanıtmış olalım. Ülkemizin birçok ilinde bu alanlarda farklı imkânların olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bu işbirliği sayesinde sadece bu iki okulumuzda değil tüm okullarımızda yapılacak etkinliklerimizle anaokulundan başlamak kaydıyla öğrencilerimizde merak uyandırma ve tanıtım faaliyetleri ile yerinde görme, izleme ve pratik yapma imkanı vererek onları amatör ve profesyonel tarımsal ürün ve hayvan yetiştiriciliği konularında eğitmek ve yetiştirmek bu birlikteliğin en önemli vazifesi olacaktır” dite konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, “Bakanlık olarak gençlerimizi öncelikli desteklemeye çalışıyoruz. Biz bazı programlarımızda gençlerimize öncelik tanıyoruz. Fakat eğitim boyutunda da ilk defa böyle protokoller, mesleki ve teknik liselerde bu işi başka boyuta taşımış olacağız. Nitelikli iş gücü anlamında eğitimden itibaren gençlerimizi bu sahada görmek istiyoruz. Çiftçi yaş ortalamamız yükseliyor. Gençlerimizin kırsal alanlardan çekilme eğilimi yüksek, bu anlamda protokolün çok manidar olduğunu söyleyebilirim. Gençlerimizi de tarım ve hayvancılık alanında eğitimden itibaren sahaya çekebilirsek, onları hem gerçek bir çiftçi, hem gerçek bir yetiştirici olmalarını sağlayabiliriz. Biz onları her manada destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Eskiden Tarım Liseleri vardı, oradan çıkan gençlerimiz hem gerçek manada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurum düzeyinde çalışabiliyordu. Birde çiftçilere verdiği destekler vardı. Mezunları bir kısmı ya çiftçi olarak iş hayatına yöneliyordu, ya da kurum bünyesinde çalışıyordu. Bu protokol ile o eski günlerde gibi liselerde çıkan gençlere hem tarımsal manada hem de kurum bünyesinde destek olmak da ayrı bir değerli” şeklinde konuştu.

LGS sonuçları hakkında da bilgi veren Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi LGS sonuçları açıklandı, bizde Kastamonu olarak felaketleri üst üste yaşayan bir il olarak, geçen yıl öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla güzel bir sonuç aldık. İki tane Türkiye birincimiz var, bir tanesi Fatih Sultan Mehmet ortaokulundan, diğeri de Abana ilçemizde imam hatip ortaokulumuzdan. Türkiye genelinde 193 tane birinci var ve iki tanesi bizim ilimizde. 2016 yılından beri ilimizde, eğitimde başarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve başarının arttırılması ile ilgili projeler başlattık" ifadelerini kullandı.