Öz, Toplu Sözleşmedeki kazanımları açıkladı

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, 4. Dönem Toplu Sözleşmedeki kazanımları açıkladı.

  • 1161
Öz, Toplu Sözleşmedeki kazanımları açıkladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yetkili olan 11 sendika ile birlikte yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle kazanımlar elde ettiklerini ve bu kazanımlar sonucunda konfederasyon ve bağlı sendikalar ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, “Tekliflerimizi hazırlarken, sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk, teklifleri aldık. Mali tekliflerimizle ilgili Ekonomik AR-GE Birimi’miz detaylı çalışmalar ve raporlar hazırladı. Sendika genel başkanlarımızla, il teşkilatlarıyla, uzmanlarımız ve AR-GE birimimizle toplantılar yaparak hem teklifleri hem de yol haritasını belirledik. Sendikamızdan olsun olmasın bize ulaşan her türlü öneriyi değerlendirdik. Kısaca tekliflerimiz tamamen istişare zemininde ve profesyonelce hazırlandı. Hazırladığımız 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi 24 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katılan başkanlarımızla birlikte Devlet Personel Başkanlığına teslim ettik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde Kamu İşveren Heyeti teklifini 2018 için 3+3 ve 2019 için 3+3 olarak açıkladı. Kamu İşveren Heyetinin olası tutumuna göre hazırladığımız “Bu Teklife Evet”, “Müzakere Edilebilir” ve “Bu Teklife Kapalıyız” kartonlarından “Bu Teklife Kapalıyız”ı kaldırdık ve “Cebimiz de kapımız da açık, yeni bir teklif bekliyoruz” mesajını vererek o günkü oturumu sonlandırdık. Yeni bir teklif beklerken boş durmadık ve hükümet yetkilileri, Sayın Bakanlar, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptık. Bir yandan da genel başkanlar ve il başkanlarımızla istişari toplantılarımızı sürdürdük, yol haritamızı değerlendirdik. Müzakere sürecinin son günü olan 21 Temmuz’da Kamu İşveren Heyeti yeni teklifini 2018 için 3,5+3,5, 2019 için 4+5 olarak açıkladı. Gece sürekli toplantı halinde bulunduğumuz sendika genel başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu teklifi de “Müzakereye hazırız ama imza için yetmez, yeni bir adım daha bekliyoruz” diyerek reddettik” dedi.

15 Temmuz’u yaşamış bir Türkiye’nin şartlarının farkında olmakla birlikte memurun rıza göstermeyeceği bir teklifi kabul edemeyeceklerini belirten Öz, “Sunulan teklifin bir miktar daha artırılmaması durumunda imza atmayacağımızı beyan ettik. Türkiye'nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çeşitli kesimlerin karalama ve değersizleştirme çabalarına karşın kamuoyunu, kamu görevlilerini ve üyelerimizi doğru bilgilendirmek adına ürettiğimiz kazanımlardan bazılarını bu vesileyle izah etmekte fayda görüyoruz” diye konuştu.

İmza altına altıkları Toplu Sözleşmede 45 maddesinin genel, 213 maddesinin hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Öz, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında yüzde 7,64, 2019 yılında yüzde 9,20, iki yıllık toplamda yüzde 17,54 zam aldık. İki yıllık toplamda 36 milyar TL pay kamu görevlilerine aktarılacak. 3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte 27 milyar olan bütçe payını 9 milyar TL artırdık. Sunulan ilk teklifte yüzde 12,5 olan oranı yüzde 17.54’e çıkararak yüzde 40 oranında bir artış sağladık. Zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı maaşlara yansıtılacak. Böylece en düşük kamu görevlisi maaşında 422 TL artış sağlanmış oluyor. En düşük memur maaşı, aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929; 2019'un ikinci yarısına gelindiğinde 3 bin 198 TL’ye yükselmiş olacak. En düşük memur maaşı 2018'in ilk yarısında bin 945 TL, 2019’da 2093 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı 1 Ocak 2018 itibariyle 2 bin 93 TL’ye yükselecek. Emekli olan kamu görevlisine 1 Ocak 2018’de bin 448 TL tazminat ödemesi yapılmasını sağladık. Toplu sözleşme ikramiyesi yüzde 17,54 artırılarak 91 TL olarak ödenecek. 4/C'li personele 256 TL ek ödeme verilmesini, 95 TL tutarında da fazla çalışma ücreti almasını sağladık. Öte yandan 2 bin 334 TL olan maaşı, yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2 bin 492 TL’ye çıkacak ve Ocak ayında toplam maaş artış oranı yüzde 6,77’ye ulaşacak. 4/C'li personele çalışmayan eşi için ise 270 TL eş yardımı ve 63 TL çocuk yardımı verilmesini sağladık. Kamu avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücretini 510 TL attırdık. Bazı kadrolar için, KİT’lerde görev yapan müdürlere 202 TL'ye yükseltildi. Sivil savunma uzmanları, maaşlarına 51 TL ilave zam almaya devam edecek. KİT’lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzmanlara 122 TL ilave ücret aldık, kamu şeflerinin maaşlarına ilave 101 TL zam, kurum tabibi ve diş tabiplerinin maaşlarına ilave 122 TL ilave zam aldık” şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerini sağladıklarını açıklayan Öz, “Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışmasını sağladık. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımını yüzde 50 artırdık. Engelli kamu görevlilerinin eğitimlerinde, çalışma koşullarında ve diğer haklarında iyileştirilmeler sağladık. Mahalli idarelerde geçmiş yıllarda yapılan sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin süresi 2019 yılına uzatılması sağlamıştır. Belediyelerde resmi tatil günlerinde defin hizmetlerinde çalışacak personele fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı” ifadelerini kullandı.

Öz, şöyle konuştu: “Sonuç itibariyle Türkiye’nin zorlu dönemeçlerden geçtiği bir dönemde, sorumluluğunu üstlendiğimiz kamu görevlilerinin haklarını merkeze alarak, çatışmayı değil uzlaşmayı tercih eden bir tavır gösterdik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin hakem heyetine gitmeksizin uzlaşmayla neticelenmesini bu yönüyle önemli buluyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu çetin şartlar ve hassas süreçler dikkate alındığında varılan uzlaşmanın olası bir gerginlik ihtimalini devre dışı bırakmasını en az elde edilen kazanımlar kadar değerli bir kazanım olarak görüyoruz. 15 Temmuz gibi ciddi bir badireyi henüz atlatmış ve bunun bir devamı olarak gördüğümüz küresel kuşatmanın giderek kesifleştiği ülkemizin bu şartları dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanımların değeri daha iyi anlaşılacaktır. Toplu Sözleşmenin mimarı Memur-Sen bugüne kadar yetkili olarak girdiği bütün toplu sözleşmelerden memura çok önemli kazanımlar sağlayarak yüzünün akıyla çıkmıştır. Memur-Sen’in bugüne kadarki kazanımlarını anlayabilmek için, bizim yetkili olduğumuz dönemlerden önceki toplu sözleşme sonuçlarına bakılması yeterli olacaktır. Enflasyonun yüzde 10’u geçtiği dönemlerde, imza attıkları yüzde 2+2’lere, 3+3 gibi artışlara başarı diyenlerin bugün ürettiğimiz kazanımlara dil uzatmalarını gayri ciddiliğin son sürümü olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz. Öyle anlaşılıyor ki Memur-Sen’in, yıllardır elde ettiği yüksek oranlı kazanımlar ciddi bir çıta oluşturmuştur ve kimi sendikalar Memur-Sen öncesi dönemin kazanımlarını unutup kendi dönemlerinde hayalini kurup teklif dahi edemedikleri Memur-Sen’in kazanımlarını değerlendirmektedirler. Bu da gösteriyor ki kazanımın ölçütü yine bizzat Memur-Sen’dir. Salt ücret sendikacılığıyla değil, değer sendikacılığıyla da farkını ortaya koyan Memur-Sen hiçbir şart altında duruşunu bozmamıştır. 28 Şubat'ın kirli sayfalarının yırtılıp atılmasında, başörtüsü zulmünün kaldırılması için toplanan 12 milyon 300 bin imzada, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz ihanetine, Gezi tertibinden 17-25 Aralık kumpasına kadar her konuda milletin yanında saf tutan duruşumuzdan taviz vermediğimiz gibi memurun haklarını sonuna kadar savunma ve kazanımları en üst düzeyde elde etme duruşumuzdan da taviz vermedik, vermeyiz. Memur-Sen değerleriyle, duruşuyla özgün ve özgür sendikacılığın temsilcisidir. Sadece toplu sözleşme sürecinde değil, sonrasında da kamu görevlilerinin kazanımlarını artırmak için durup dinlenmeksizin çalışmaktadır. Memur-Sen’i güçlü kılan değerleri ve üyeleridir. Değerlerimize sahip çıkıyor, üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kazanımların elde edilmesine fedakarlıklarıyla katkı sunan teşkilatımız, sendikalarımızın yönetim kurulları ve başkanları ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin bütün milletimize ve kamu görevlilerine hayırlar getirmesini diliyoruz”

Vedat İKİZOĞLU