"Adalet olmazsa, ülke yok olur"

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanı Ali İhsan Bayram, Adli Yıl açılışı nedeni ile basın açıklamasında bulundu.

  • 1081
&quotAdalet olmazsa, ülke yok olur"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bayram; "her yıl Eylül ayının 1’inde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur Adalet’tir.

LİYAKAT SİSTEMİNİN BOZULMASI HUKUKSUZLUKLARIN YOLUNU AÇTI
Ülkemiz 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ terör örgütü yüzünden, yüzlerce şehit verdik. Kamu kurumlarında yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin kaldırılması, kriter olarak yandaşlığın seçilmesi ülkemizi bu zor geceyle yüz yüze bıraktı.

Liyakat ve ehliyet sisteminin kaldırılması ile hukuksuzlukların yolu açıldı, adaletsizlik her kuruma sıçradı. Çeşitli kuruluşlarca yapılan “Yargıya Güven” araştırmalarının sonuçları, maalesef içler acısıdır. Ülkemizde daha önceden Hakim ve Savcıların vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışıp kaldığı konuşulurken, şimdi; siyasi iktidar ile FETÖ arasında sıkışmaları, halen gerçekten demokrasiyi benimseyemediğimizin göstergesidir. Adalet sisteminin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunabilmesi için; Anayasamız ve yasalarımız, tam ve eksiksiz olarak işletilmeli, Ülkenin şartlarına göre pozisyon alan hakim ve savcılar bu yüce görevlerden derhal uzaklaştırılmalıdır. Liyakat ve ehliyet kriteri yeniden ve acil olarak hayata geçirilmelidir. Aksi durumda ülkemizdeki adalet sistemi asla düzelmeyecektir.

ADALET ÇALIŞANLARI UNUTULMASIN
Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcıların mesai arkadaşları olan Adalet çalışanları, unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.

Mesai mefhumu gözetmeden, tozlu arşivlerde dosya yığınları arasında, düşük ücretlerle iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Zabıt Katipleri, Mübaşirler, Yazı İşleri Müdürleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları, Adalet Bakanlığınca bugüne dek bir kez bile hatırlanmanın sevincini yaşayamamıştır.

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarını tamamıyla ele almalı, tüm kesimler için iyileştirme ve düzenlemeler yapmalıdır. Sürekli belirli bir kesimin taleplerinin karşılanması halinde aksaklıklar giderilemez ve gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olur.

ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR
Türk Büro-Sen olarak, kurulduğumuz 1992 yılından bu yana adalet çalışanlarının sorunlarını, gerek toplu pazarlık masalarında, gerek kurum idari kurullarında, gerekse alanlarda; kısacası tüm platformlarda dile getirmekteyiz. Bu sorunların çözümü için örgütlü gücümüzle demokratik mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu konuda 14 – 16 Eylül 2012 tarihleri arasında 81 ilimizde görev yapan adalet çalışanlarının katılımıyla “Adalet Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenledik.

Çalıştayda tespit edilen ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken sorunlardan bazıları şunlardı;

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenleme yapılarak, adalet personeli için Adalet Hizmetleri sınıfının oluşturulması,
*Adalet personelinin tamamına fazla mesai ücreti ödenmesi
*Ulaşım ödeneğinin, tüm adliye çalışanlarına ödenmesi,
*Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesi,
*Mübaşirler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin, Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması,
*Adalet çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmesi,
*Adli Yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi,
*Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organlarının tüm personeline, Hakim ve Savcılarda olduğu gibi brüt maaşlarının %10’u tutarında yargı ödeneği ödenmesi,
*Nöbet görevi verilen Adalet çalışanlarının, nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi,
*Yemek, Lojman ve kreş sorunlarının çözüme kavuşturulması,
*Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunlarının çözülmesi,
*Adalet çalışanlarının, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına alınması,
*Adalet Bakanlığında çalışan 4/C’lilerin kadro ve ek ödeme sorunlarının çözülmesi,
*Sosyal tesislerden tüm personelin faydalandırılması,
*Adalet personelinin gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliğinin sağlanması,
Çalıştay sonuçlarını kitapçık haline getirerek başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı bürokratları, Cumhuriyet Başsavcılar ve tüm Bakanlıklara ilettik. Aşağıda da belirttiğimiz başlıca sorunlara tüm girişimlerimize rağmen, ne yazık ki bugüne kadar Adalet Bakanı ve Bakanlık bürokratları kayıtsız kalarak, Adalet çalışanlarını yine görmezden geldi.

BİR PAKETTE ADALET PERSONELİ İÇİN ÇIKARILMALI
Adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi birçok sorunu çözüm beklemektedir.  Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, kendileri içinde bir Yargı Paketi çıkartılmasını beklemektedir.

DEVASA ADLİYE BİNALARI YAPARAK, HUKUKSUZLUKLAR ENGELLENEMEZ
2016 yılı itibariyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sayısı 187 bin 609 kişiye ulaşmıştır. Bu rakamla cezaevleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük doluluk oranına ulaşmış durumda. Araştırma şirketlerinin yapmış olduğu anketlere göre vatandaşlarımız Türkiye’nin en büyük sorunlarının işsizlik, asayişsizlik, eğitim, hukuksuzluk ve yolsuzluk olduğunu söylemiştir. Hazırlanan raporlar ve anketler dikkate alınacak olursa; ülkemizde hukuk sistemimizin çöktüğünü söylemek yanlış olmaz. Unutulmamalıdır ki, sadece devasa adliye binaları yapılarak hukuksuzlukların önüne geçilemez.

Türk Büro-Sen olarak, yeni yargı yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması ve Adalet çalışanlarının, Hakim ve Savcılarımızın sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu, başarılı bir adli yıl olmasını diliyoruz.