'SGK çalışanları mutsuz'

Türk Büro-Sen Kastamonu Şubesi, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın açıklamasında bulunarak, SGK çalışanlarının mutsuz olduğunu dile getirdi.

  • 1017
'SGK çalışanları mutsuz'

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanı Satılmış Kahvecioğlu, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü binası önünde yapılan basın açıklamasına, kurum personeli katıldı.

Başkan Kahvecioğlu, "Bilindiği üzere her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan mesai arkadaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlarım." dedi.

"SİGORTALILIĞI ÖZENDİRECEK TEDBİRLER ALINMALI"

Kahvecioğlu, "Sosyal Güvenlik Sistemi, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistem olup; fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimler bu sisteme dahildir.

Öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir." diye konuştu.

"SGK ÇALIŞANLARI MUTSUZ"

Kahvecioğlu, "Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı birleştirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun meydana getirilmesinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen, kurumsal kimliği maalesef henüz oturmamıştır.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2 milyon 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili emeklilik iş ve işlemleri 23 bin personelle rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan fedakar ve cefakar SGK çalışanlarıyla bu hizmet verilmiş, öngörülen tarihten önce vatandaşların aylık bağlama işlemleri neticelendirilmiştir." diye konuştu.

"TÜRK BÜRO-SEN SGK ÇALIŞANLARINI RAHATLATMAK İÇİN TALEPLERDE BULUNDU"

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Başkanı Satılmış Kahvecioğlu, "Sendikamız Türk Büro Sen, bu kadar ağır iş yüküne karşı Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını bir nebze olsun rahatlatmak adına; 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi, Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı sosyal güvenlik tazminatı ödenmesi, 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da sendikamızın vermiş olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı verilmesi, yönetim kurulu yetkisinde bulunan ek ödeme oranlarının yüzde 50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi, birinci dereceye gelen tüm personelin 3600 ek göstergeden faydalandırılması, hukuk birimlerinde görev yapan idari personele vekalet ücreti ödenmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH sınıfına ivedilikle geçirilmesi, denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve denetim tazminatlarının arttırılması, merkez teşkilatında görev yapan şube müdürlerinin sosyal güvenlik uzman Kadrolarına geçişlerinin sağlanması, müdür ünvanlı tüm kadrolara makam/görev tazminatı tahsis edilmesi, kurum alacağının tahsili ile görevli icra memurları başta olmak üzere 5. derece kadroların tenkis edilerek 3. derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi, kurumun orta kademe yönetiminde bulunan şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının arttırılmasını talep etti." ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında özellikle kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısıyla sınırlandırılmasının mutlak surette gözden geçirilmesi gereken bir karar olduğunu belirten Kahvecioğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunda büyük oranda personel açığı olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle büyük şehirlerde kamu hizmetleri az sayıdaki personelin üstün gayretleriyle yürütülmektedir. Böyle bir karar, önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istememekte, tüm çalışanlar 65 yaşına kadar görevlerinde kalmayı tercih etmektedir." diye konuştu.

Kahvecioğlu şöyle devam etti:

"Türk Büro-Sen olarak, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlarken, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi noktasında mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."