Tarım sektöründe yeni dönem

Planlı tarımsal üretim, tarım sektörü için önemli bir dönüm noktası olacak.

  • 1367
Tarım sektöründe yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanan 12. Kalkınma Planı, 13 Ocak 2024 tarihinde açıklanan 2024-2028 Stratejik Plan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ekim ayında "Planlı Tarımsal Üretim"e geçileceğini açıklaması ve 23 Şubat 2024 tarihinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi"ne ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla uygulanacak olan yeni tarım politikalarıyla Türkiye’nin tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğinin sağlanması hedeflenmişti.

Bu plan, arz ve talep dengesine dayalı bir planlı üretim yapısı, uluslararası rekabet gücünün artırılması, ileri teknoloji kullanımı, altyapı sorunlarının çözümü, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir bir tarım ve orman sektörü oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, halkın güvenilir gıdaya erişimi, toprak ve su kaynaklarının yanı sıra orman alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi de planın öncelikleri arasında yer alıyor.

PLANLI ÜRETİM TARIM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Ekim ayında 81 ilde "Planlı Tarımsal Üretim"e geçilmesiyle tarım sektörü açısından yeni bir dönem başlayacak. Planlı tarımsal üretim, sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliğini sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.

Sözleşmeli üretim ve suya göre üretim planlamasıyla nerede ne kadar üretim yapılacağı artık belli olacak.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarım sektörünün yapısal sorunlarını ve çözüm önerilerini sektörel sorumluluk gereği yıllardır dile getirmeye çalıştık. Açıklanan bu plan ve projeler geçmiş stratejilerden daha gerçekçi tespitler ve hedefler sunuyor. 5 Yıllık Stratejik Plan ile ülkemizin var olan ancak yıllardır hak ettiği yere gelemeyen tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi açısından hayati önem taşıyor. 48 yıldır gıda sektörünün içinde olan biri olarak 'Sürdürülebilir Tarım' için umutlarımız arttı." dedi.