TÜİK, Araştırmaları Artık Web Üzerinden Yapacak

TÜİK'in araştırmalarının artık web üzerinden yapacağı söylendi

  • 634
TÜİK, Araştırmaları Artık Web Üzerinden Yapacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TÜİK, ARAŞTIRMALARI ARTIK WEB ÜZERİNDEN YAPACAK
VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdür Vekili Sevgi Altınbaş, TÜİK’in araştırmalarının artık web üzerinden yapacağını söyledi. 
Altınbaş, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada Cemiyet Başkanı Erkan Yılmaz ile görüşen Altınbaş, TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarının halka duyurulması noktasında basın kuruluşların üzerine büyük bir görev düştüğünü kaydetti. Bu noktada Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz’dan destek isteyen Altınbaş, “Sizlerin ve diğer basın kuruluşlarının da desteğiyle, yaptığımız araştırma sonuçlarından halkın haberdar olmasını sağlayacağız” dedi.
TÜİK’TEN VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMA
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla zaman zaman kurumlardan, şirketlerden ve sivil toplum örgütlerinden birebir anket çalışması şeklinde istenen bilgiler, bundan böyle web uygulaması şeklinde internet üzerinden gerçekleştirileceğini vurgulayan Altınbaş, bu uygulama ile hem kendi işlerinde hem de vatandaş için bir kolaylık oluşacağını belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlemek ve sonuçlarını kullanıcılara sunmakla yükümlüdür. İstatistik alanında ulusal ve uluslar arası öncelikler dikkate alınarak, ülkemizin, ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikler derlenmekte, derlenen bu bilgiler analiz edilerek kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimlerin izlenmesi, uluslar arası bilgi sistemine ve uluslar arası karşılaştırmalara olanak sağlanması, ayrıca çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılmaktadır. İşyerlerine yönelik olarak yapılan araştırmalarımız daha önce internet üzerinde geliştirilen uygulamalar yoluyla ve ayrıca e-posta ve kağıt ortamında yapılmakta iken, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla ve anılan kanunun 8. maddesindeki “İstatistik birimler, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere, Anayasa’da belirlenen temel haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.” hükmü çerçevesinde, işyeri bazındaki araştırmalarımızın bundan sonra sadece internet üzerinden geliştirilen uygulamalar ile yürütülmesine karar verilmiştir. Sizlerden istenen bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmaktadır. Veri gizliliği, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Alınan kanun uyarınca sizden alınan bu bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz. Ayrıca, 5429 sayılı kanun gereği istenen bilgileri vermeyen firmalar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır” diye konuştu.