TÜİK: İntihar hızı en yüksek il, Uşak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılında 3 bin 225 kişinin intihar ettiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre intihar edenlerin yüzde 72'sini erkekler, yüzde 28'ini kadınlar oluşturdu. Yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını…

  • 44095
TÜİK: İntihar hızı en yüksek il, Uşak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılında 3 bin 225 kişinin intihar ettiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre intihar edenlerin yüzde 72’sini erkekler, yüzde 28’ini kadınlar oluşturdu. Yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2012 yılında 4,29 oldu. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il, 8,5 oranı ile Uşak olarak kaydedilirken, Gümüşhane kaba intihar hızı en düşük il oldu.

TÜİK, geçtiğimiz yıla ilişkin Türkiye’de yaşanan intihar istatistiklerini paylaştı. 2012 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) TC kimlik numarası bazında, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan (JNGK) ise isim bazında elde edilen intihar olayları, 2012 yılından itibaren her iki kurumdan TC Kimlik numarası bazında alınmaya başlandı. TÜİK tutulan kayıtlara göre, 2012 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısının 3 bin 225 kişi olduğunu, intihar edenlerin yüzde 72’sini erkekler, yüzde 28’ini kadınların oluşturduğunu açıkladı.

Elde edilen verilerde; yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2012 yılında yüzbinde 4,29 oldu. Diğer bir ifade ile her yüzbin kişiden dördü intihar etti. Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüzbinde 8,5 ile Uşak oldu. Uşak ilini yüzbinde 8,6 ile Kastamonu, yüzbinde 7,38 ile Iğdır ve yüzbinde 7,28 ile Aydın izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu iller ise yüzbinde 1,6 ile Bartın. Ardından yüzbinde 1,7 ile Batman, yüzbinde 2,22 ile Van ve yüzbinde 2,24 ile Gümüşhane sıralandı.

EN FAZLA YAŞLILAR İNTİHAR EDİYOR

Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüzbinde 8,54 ile en fazla intihar olayı 75 üstü yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüzbinde 4,73 ile 35-39 yaş grubunda gözlendi. İntiharlar yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görülmektedir. Tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu görüldü. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubu 55-59, en az olduğu yaş grubu ise 15-19 oldu. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu erkeklerde yüzbinde 15,22 ile 75 üstü yaş grubuyken kadınlarda yüzbinde 5,58 ile 15-19 yaş grubu olarak kaydedildi.

YÜZDE 53,1 İNTİHARIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

İntihar eden kişilerin yüzde 53,1’inin intihar nedeni bilinmemekte olduğu TÜİK kayıtlarına girdi.
2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 53,1’inin intihar nedeni bilinmiyor. İntihar eden kişilerin yüzde 17,3’ü “hastalık”, yüzde 7,8’i “aile geçimsizliği”, yüzde 7,6’sı “geçim zorluğu”, yüzde 4’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, yüzde 2,1’i “ticari başarısızlık” ve yüzde 0,6’sı ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar etti.

İntihar nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de “hastalık” (erkek yüzde 15,9, kadın yüzde 20,9) birinci sırada yer alırken erkeklerde yüzde 10 ile “geçim zorluğu”, kadınlarda yüzde 9,1 ile “aile geçimsizliği” ikinci sırada yer aldı.

YÜZDE 50,7 KENDİSİNİ ASTI

2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50,7’si kendini asarak intihar etti. İntihar şekilleri arasında yüzde 24,9 ile “ateşli silah kullanmak” ikinci sırada, yüzde 10,3 ile “yüksekten atlamak” üçüncü sırada, yüzde 5,1 ile “kimyevi madde kullanmak” dördüncü sırada gelmektedir.

İNTİHAR EDENLERİN YÜZDE 31,7’Sİ İLKOKUL MEZUNU

2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 31,7’si “ilkokul mezunu”dur. İlkokul mezunlarını yüzde 20,6 ile “ilköğretim”, yüzde 16,4 ile “lise ve dengi okul” ve yüzde 7,7 ile “yükseköğretim” mezunları takip etti.

EN FAZLA İNTİHAR EVLİLERDE GÖRÜLÜYOR

2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50’si “evli, yüzde 36,7’si “hiç evlenmemiş”, yüzde 5,9’u ise “boşanmış” kişilerdir. İntihar edenlerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla “evli” olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda “evli” olanların yanında “hiç evlenmemiş” kadın intiharlarının da yüksek olduğu kaydedildi.