Tüketici Hakem Heyetlerinde yeni dönem!

Resmen değişti, artık 30 bin TL. Ticaret Bakanlığı bugün Tüketici Hakem Heyetleri için yeni alınan bir kararı duyurdu.

  • 2441
Tüketici Hakem Heyetlerinde yeni dönem!

Tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlayan Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Başka bir ifade ile değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak.

27 Kasım 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Buna göre Tüketici Hakem Heyetleri, daha önceden olduğu gibi bir üyenin tüketici örgütlerinden olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

Başvurular doğrudan yapılabileceği gibi, e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile de yapılabilecek.

Bu yönetmelikle birlikte Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı için, 15 bin 430 lira olarak belirlediği başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin lira olarak uygulanacak.