Türk Aksakalları Birliği büyüyor

Türk Aksakalları Birliği (TAİB) büyüyor. Hedef, Türk Dünyası'nda daha iyi organize olmak.

  • 6516
Türk Aksakalları Birliği büyüyor

Türk Aksakalları Birliği (TAİB) kadın kolları ve gençlik kollarını kurma kararı aldı. Bu karar ile Türk Dünyası’ndaki aktif gençlik ile daha iyi ilişkiler kurulması hedeflendi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Aksakalları Birliği'nin ofisinde birliğin yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grupla gençlerin buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk Kültür Derneği üyeleri, aktif öğrenciler, Aksakalların emekli memurları, halktan çok sayıda vatandaşın yanı sıra yazarlar katıldı.

TAİB’in yönetim kurulu toplantısında önemli konulardan biri de kadın ve gençlik kollarının oluşturulmasıydı. Ülkenin sosyal ve siyasi yaşamına aktif olarak katılan gençlerle tartışmalar toplantılar düzenleyip projeler yapılması kararı alındı.

Temmuz ayı başında Uluslararası Muğam Merkezi'nde düzenlenen Aksakallar ve Gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşları işbirliği forumunun ardından birliğin yönetim kurulu bu konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Forumun temel amacı ise; Yaşlılar ve gaziler tarafından temsil edilen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) faaliyetlerini artırmak, aralarındaki işbirliğini güçlendirmek, genç nesli gazilerin ve Aksakalların deneyimlerinden ve dünya görüşlerinden ulusal çıkarların korunması ve geliştirilmesinde yararlanmaya teşvik etmek ve devlet menfaatlerini savunmak için toplumda birlik ve eşitliğin daha da güçlendirilmesini sağlamak olarak belirlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin sivil toplum kuruluşları ile çalışma ve iletişim bölümünün sektör yöneticisi Vusal Guliyev'in konuşmasında toplumdaki yaşlı ve gazilerin rolüne dikkat çektiği ve işbirliğinin genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

STK'lar ve gençlerle çalışmanın önemini her zaman tercih eden TAİB temsilcileri, forumda gündeme getirilen konuları da dikkate alarak gençlerle çalışma organizasyonunu hızlandırma kararı aldı.

Gençlerle yapılan toplantıda TAİB üyeleri, ortak projelere imza atmak için onların teşkilatta temsil edilmesinin önemine değindi.

Türk Dünyası gençliği ile aktif ilişki kurulacak

Toplantıda konuşmacılar, gerek Azerbaycan’ın gerekse Türk Dünyası'nın çıkarları için gençlerin işbirliği içinde yer almalarının önemli olduğuna değindi.

TAİB Yönetim Kurulu'nun gençleri teşkilatta temsil ederek, kötü alışkanlıklara sahip gençleri doğru yola sevk ederek, erken evliliklerin önlenmesinde devlete destek vererek başarılı sonuçlar vaat ettiği vurgulandı. Diğer gençlik örgütleriyle iş birliklerini güçlendirmek, halkla temaslarını genişletmek ve Türk Dünyası'nın aktif gençliği ile yakın ilişkiler kurmak için gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Türk Dünyası'nda daha organize olunacak

Etkinlikte konuşan gençler, bugün Azerbaycan gençliğinin devlet programlarından yararlanarak etkin işler yapmaya, genç neslin yurtseverlik eğitimini güçlendirmeye, faaliyetlerinin düzenlenmesindeki rollerini artırmaya çalıştıklarını söylediler.

TAİB bünyesinde oluşturulan gençlik harekatının, Türk Dünyası’nın çıkarları temelinde daha organize ve koordineli faaliyetler gerçekleştirmek adına Türk halkları olarak kültürel mirasımızın korunması, tarihi gerçeklerin dünya toplumuna aktarılması ve Türk Birliğinin güçlendirilmesi yönünde büyüklerle birlikte daha önemli  projelere imza atmak niyetinde olduklarını vurguladılar.

Türk Aksakalları Birliği'nin Eylül ayı başında gençlik kollarının oluşturulması konusunda büyük bir konferans düzenleyeceği ve bu konferansta derneğin gençlik birliği başkanının seçileceği belirtildi.