Türkiye'deki potansiyel karavan alanları belirlendi

Türkiye'deki potansiyel karavan alanlarını belirleme çalışmaları tamamlandı.

  • 2461
Türkiye'deki potansiyel karavan alanları belirlendi

Salgınla birlikte değişen tatil konsepti sonrasında harekete geçen kalkınma ajansları ülke genelinde başlatılan potansiyel karavan alanları saha tespit çalışmasını tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından karavan turizmi alanında koordinatör olarak belirlenen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında ülke genelinde toplam 249 potansiyel karavan alanı tespit edildi.

İlk olarak karavan alanları tespit çalışmaları Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde TR82 ve TR81 Bölgelerinde gerçekleştirildi. Ardından kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin kendi bölgelerinde yaptığı karavan alanları saha tespit çalışmaları ile ülke geneline yayılmış oldu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonrasında belirlenen potansiyel alanlar, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından harita üzerine işlenerek rapor haline dönüştürüldü.

249 potansiyel kamp alanı tespit edildi

Potansiyel kamp alanlarının belirlenmesi çalışmaları, mülkiyet sahibi motivasyonu, çevredeki turizm unsurlarının özgünlüğü, arazinin uygunluğu, iklim uygunluğu, ulaşım kolaylığı ve alanların turizm unsurlarına yakın olması gibi kriterler referans alınarak yapıldı. Karavan saha tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm veriler harita üzerine işlenerek ulusal kamp alanları ortaya çıkarıldı. Bu amaçla harita üzerine “P” harfiyle işaretlenen yerler karavan park alanları, “Motokaravan” simgesiyle işaretlenen yerler ise karavan kamp alanları olarak belirlendi.

Kalkınma ajansları ve kalkınma idareleri tarafından belirlenen “doğa konsepti”, “kültür konsepti”, “deniz konsepti” ve “sağlık konsepti” alanları ise harita üzerinde farklı renk kodlarıyla işaretlendi. Buna göre yeşil renkle işaretlenen noktalar “doğa konsepti” ni, turuncu renkle işaretlenen noktalar “kültür konsepti” ni, mavi renkle işaretlenen noktalar “deniz konsepti” ni ve lacivert renkle işaretlenen noktalar ise “sağlık konsepti” ni ifade edecek şekilde belirlendi. Tespit edilen bu alanlara baktığımızda 217 doğa konseptli kamp alanı sayısal üstünlüğü ile dikkat çekiyor. Diğer kamp alanları ise 20’si kültür, 10’u deniz ve 2’si de sağlık konseptli alan olarak belirlendi.

Karavan alanları saha tespit çalışması kapsamında hazırlanan “Türkiye Potansiyel Karavan Alanları Saha Tespit Çalışma Raporu” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, çalışmanın amacının Türkiye’de karavan turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu açıkladı.

Turizm trendleri değişti, turistler deneyim odaklı turizme yöneldi

Turistlerin seyahat etme alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Genel Sekreter Genç, “Dünya genelinde yaşanan turizm trendlerindeki değişimler nedeniyle turizm amaçlı seyahat alışkanlıkları zaman içinde değişmektedir. Süreç içinde salgının da etkisiyle turistler artık deniz, kum ve güneş konseptini terk ederek, deneyim odaklı faaliyetlere yönelmektedir. Bunlar çadır kampçılığı, doğa yürüyüşleri, hafif zorlu veya zorlu macera faaliyetleri, gastronomi ve kültürel turlar olarak sıralanabilir.” dedi.

Ülkemizin turizm potansiyeli Avrupa’ya göre çok yüksek

Genç konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkemizde kamp ve karavan faaliyetlerinde çatı sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF)’na göre, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemiz turizm değerlerinin önemli potansiyele sahip. Bu potansiyelden yeterince faydalanabilmek için fiziki ve hizmet altyapısının geliştirilmesi gerekiyor. Altyapının gelişmesi durumunda Türkiye’nin Avrupalı karavan kullanıcıları tarafından tercih edildiğini göreceğiz. Kamp ve karavan alanları altyapısının gelişmiş olduğu Avrupa’daki alanlar incelendiğinde bir karavan kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını giderebildiği ve kaliteli zaman geçirebildiği görülmektedir. Biz de kamp alanlarımızın zaman içinde aynı kalitede hizmet verebilecek düzeye gelmesini hedefliyoruz.”

Raporun amacı, kamp turizminin geliştirilmesi sağlamak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin katılımı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde yürütülen potansiyel kamp alanlarının belirlenmesi çalışması tüm kurumların iş birliğiyle Türkiye’de karavan turizminin geliştirilebilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda hazırlanan rapor, kamp turizmine yönelik gerekli altyapının tesisi, kaynakların etkin kullanımı ve ulusal/uluslararası tanıtım yapılabilmesi birçok kurum ve kuruluşun iş birliği içerisinde hareket etmesi ile gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.

“TR82 Bölgesi Karavan Turizmi Saha Tespit Raporu’na www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinden erişilebiliyor.