Türkiye'nin yaşlı kadın nüfusu erkeklerden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ait 'İstatistiklerle Kadın' verilerini paylaştı.

  • 556
Türkiye'nin yaşlı kadın nüfusu erkeklerden fazla
TAKİP ET Google News ile Takip Et

(CHA) - Türkiye nüfusunun 2013 yılında (76 milyon 667 bin 864) yüzde 49,8’ini kadın nüfus (38 milyon 194 bin 504) ve yüzde 50,2’sini erkek nüfus (38 milyon 473 bin 360) oluşturdu. Kadın nüfus belli yaş gruplarına göre incelendiğinde, kadın nüfusun yüzde 24’ünü 0-14 yaş grubu, yüzde 5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 11,3’ünü 18-24 yaş grubu, yüzde 31’ini 25-44 yaş grubu, yüzde 20’sini 45-64 yaş grubu, yüzde 7,9’unu 65-84 yaş grubu ve yüzde 0,8’ini ise 85 ve daha yukarı yaştaki nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ait 'İstatistiklerle Kadın' verilerini paylaştı.
Türkiye’de 2013 yılında erkek nüfusun yüzde 69,6’sı, kadın nüfusun ise yüzde 71’i 18 ve daha yukarı yaşta. Kadın nüfus oranı, ileri yaşlara doğru erkek nüfus oranını geçti.

ŞIRNAK, OKUMA-YAZMADA SONUNCU

Türkiye’de 2012 yılında okuma yazma bilmeyen erkek nüfus oranı yüzde 1,4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 7. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Şırnak, erkeklerde bu oran yüzde 4,1 ile Mardin ilinde. Yükseköğretim mezunu nüfusun en yüksek olduğu il kadınlarda yüzde 15,3 ve erkeklerde yüzde 19,2 ile Ankara. Yükseköğretim mezunu nüfusun en düşük olduğu il ise kadın nüfusta yüzde 2,6 ile Hakkâri, erkek nüfusta yüzde 4,7 ile Ağrı.

EVLENMEDE YASAL ALT SINIR

Türkiye’de ebeveyn izni olmadan evlenmede yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 18 yaş, ebeveyn izni ve mahkeme kararıyla evlenmede yasal alt sınır ise kadınlarda ve erkeklerde 16 yaş. Evlenmede yasal alt yaş sınırı ülkelere göre incelendiğinde; ebeveyn izni olmadan evlenmede en düşük yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 12 yaş ile Venezüela’da, en yüksek yasal alt sınır ise kadınlarda 21 yaş ile Bostvana, Mısır, erkeklerde ise 22 yaş ile Çin’de görüldü.

EVLENEN ÇİFTLERİN YÜZDE 13,7’SİNDE GELİNİN YAŞI BÜYÜK

Evliliğini 2012 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin yüzde 75,2’sinde gelinin yaşı damadın yaşından küçük. Çiftlerin yüzde 13,7’sinde gelinin yaşı büyük, yüzde 8’inde gelin ve damadın yaşı eşit.

Evlenen çiftler arasında damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il, yüzde 13,3 ile Ardahan. Damat ve gelinin yaşlarının eşit olduğu evliliklerin en yüksek oranda olduğu il yüzde 10,4 ile Bolu ve Eskişehir, gelinin yaşının büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 21,7 ile Hakkâri.

İLK EVLENME YAŞININ EN KÜÇÜK OLDUĞU İL NİĞDE

Resmi olarak ilk evliliğini 2012 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,5 iken, bu yaş erkeklerde 26,7 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (28,7) ve kadınlarda (25,5) Tunceli. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (24,8), kadınlarda Niğde (21,3) ili.

EĞİTİM DÜŞÜK KADINLAR DAHA ÇOK DOĞURGAN

Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre; 2011 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta ve en az bir evlilik yapmış okuryazar olmayan kadınların yüzde 74,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuş iken lise veya dengi okul mezunu kadınların yüzde 4,8’i 4 ve daha fazla çocuk doğurdu. Yükseköğretim mezunlarının yüzde 22,9’u hiç doğum yapmazken yüzde 1,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurdu. NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, işgücündeki kadınların yüzde 35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların yüzde 52,8’i 3 ve daha fazla çocuk doğurdu.

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALAN KADINLAR

Doğum öncesi bakım alan kadın nüfus oranı 2002 yılında yüzde 70 iken 2012 yılında bu oran yüzde 97’ye yükseldi. Benzer şekilde sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı da artış göstererek 2012 yılında yüzde 97 oldu. Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ile Ortadoğu Anadolu’da (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı 2012 yılında yüzde 88 olup, bu oran İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre en düşük oran oldu.