Yargıtay'dan emsal tebligat kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal tebligat kararına imza atarak, bu şekilde yapılan bildirimin tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti.

  • 1869
Yargıtay'dan emsal tebligat kararı

Yargıtay'a göre, SMS ile yapılan tebligat geçersiz sayılacak.

Yüksek Mahkemenin kararında "Davanın tarafları ile vekillerinin davaya ilişkin işlemleri öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine bildirilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

CNN Türk'ün haberine göre, bir işçi-işveren anlaşmazlığı davasında emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; duruşma gününün SMS (kısa mesaj) olarak bildirilmiş olmasının tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti.

Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan işçi, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek kovulunca İş Mahkemesinin yolunu tuttu. İhbar tazminatı, ücret alacağı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etti. Davalı ise iddiaları reddetti.

Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar verdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda SMS ile yapılan tebligatın geçersiz olduğuna dikkat çekildi.

Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme / bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı. Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı.

Kararda şöyle denildi:

Haberin Devamı İçin Tıklayın
1
2