Murat TEKİNALP

Ben durma, sen durma, o durma Peki ya kim duracak buralarda?

Murat TEKİNALP

  • 724

Göç olgusu, temelinde sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültüre kadar hayatın her yönünü etkileyen temel bir değişim aracıdır. Göçler toplumdaki pek çok değer gibi aile yapılarını da etkilemektedir. Göç gerçeği ile yüz yüze kalan aileler, gidilen bölgelerde farklı bir kültürel ortam içine girmektedirler. Girilen bu yeni ortama adaptasyon süreci aileler üzerinde değişik şekillerde etkilere yol açmaktadır. Bu değişim aracı, günümüzde karşımıza çıkan en önemli ve en acil konulardan bir tanesi. Çözümünü sadece sosyo-ekonomik kurallarda aramamız konuyu biraz daha zorlaştırır kanısındayım. Ben olayın bu yönüyle değil, bireysel düşünerek meselenin detaylarına ineceğim. Köyler ve mezralar bomboş. Neden? Sadece geçim sıkıntısı mı? Hayır. Daha güzel bir gelecek. Daha rahat bir hayat. Çocukların geleceği. İmkânların çokluğu. Bu ve bu tip menfi çıkarları sıralamak çok kolay. Ama bu olayların perde arkasında yatan gerçeklerle yüz yüze kalınıyor çoğu zaman.

******

Yeni bir çevre, yeni bir dost gurubu, değişik mekânlar sürükleyiveriyor cazibesine ışıltılı şehrin. Köyünde veya yaşadığı çevrede görmediği birçok değişik yapıyla karşı karşıya kalıyor insan. Zaten bulunduğu çevreden kopup yeni bir hayatın kollarına atılan insanların büyük bir çoğunluğu mutluluk yerine acıları ekmeklerine katık ediyor. Büyük kentlerin havası, suyu, betonları, ilişkileri velhasıl her şeyi anlamsız geliyor. Ve sonunda içinden hayıflanarak; “-Keşke; suyla ekmeği katık etseydim de gelmeseydim buralara. Betonun ekmeğinden de suyundan da bıktım.” diyerek iç geçiriyor. Ama mecburiyetten, ama çaresizlikten, ama güç yetirememezlikten, göç etmek zorunda kalıyor insanlar.
Peki, çaresizlik içerisinde kıvranıp, evini barkını, yerini yurdunu terk edenleri bir nebzede olsa anlamak mümkün. Ya her türlü imkânlara sahip olduğu halde güzelim köyünü bir hiç uğruna terk edenlere ne demeli. Anlam veremediğim tek konu da bu zaten.

******

Temelde ekonomik kaygı sebebiyle yerlerini yurtlarını terk eden milyonları geri döndürmek imkânsız olsa da, uygulanabilecek başarılı ekonomi, tarım, istihdam, konut ve bayındırlık politikaları sayesinde, gelecekte yurtlarından kopacak milyonların önüne geçilebilecektir.
Tamam; ışıltılı sokaklar, kalabalık insan toplulukları, yorumsuz birliktelikler her şey iyi hoş güzelde; gelin imkânlar elinizdeyken, gitmeyin memleketinizden lütfen. Neşelendirin köylerinizi, şehirlerinizi... Sizsiz bir hiç olan o şehrin bedenleri, ruhları sizsiniz. Çünkü siz kentlerimiz için her şeysiniz.

Yüzünüz Hep Gülsün!

Yazarın Diğer Yazıları