Volkan Yaşar BERBER

Çoklu zeka envanteri

Volkan Yaşar BERBER

  • 311

İnsanlar yaşamı boyunca bir çok şeylere şahit olarak rol model olurlar. Öğrenirken de görüşmeler, konuşmalar, kitaplar, yazmalar, sohbetler, dinleme ve benzeri şekillerde kendilerini geliştirirlerken başkalarını her türlü şekilde taklit edebilirler. Görsel-uzamsal, sözel, sosyal, müziksel-ritmik, mantıksal-matematiksel, bedensel kinestetiksel ve içsel zeka olarak bir çok şekilde 1983 senesinde Amerikalı psikolog Howard Gardner zekayı çeşitli ve özel boyutlarda tezini savunarak zekayı tek ve baskın nitelendirmemektedir.

Çoklu zeka, öğrenme kuramında tüm çocukların potansiyellerinin, yeteneklerinin ve de sahne güçlerinin ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde çağdaşlığıdır. Hayat boyunca edinilen tecrübe ve deneyimlerin varolan subliminal işsel zekayla bütünleştirilerek farkındalıklı zeka kuramlarının geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Böylece sosyal, kültürel, işsel, eğitimsel istifade edilerek kendisine büyük kişisel kazançlar sağlayacaktır.

Yakınımızda her zaman istifade edebileceğimiz örneğin satranç oyunu farklı derinlik ve açılardan görmeyi gerektiren mantıksal-matematiksel çoklu zeka kuramı içerisine girer ki uzmanlar bilhassa bu oyunun öğrenilmesi ve öğretilmesi taraftarıdır. Çoklu zeka envanteri çocukluktan üç yaşından itibaren her sınıf seviyesindekilere baskın zekasını öğrenebilmek için bu eğitim programına katılınabilinir.

Amerikalı Howard Gardner çoklu zekayı şöyle tanımlar; Çoklu zeka alanları insan türünü tanımlamada yardımcı olabilir. Öğrencilerin çoklu zekalarına hitap ederek eğitimi iyileştirmek mümkündür. Etkili bir ürün yaratma yeteneği veya topluma değerli bir hizmet sağlama becerisi, tüm insanlar değişkenlik gösteren seviyelerde dokuz farklı zeka türünün hepsine sahiptir. Kişinin problem çözme becerisi seti, farklı zeka çeşitleri beynin farklı bölgelerinde bulunur, bağımsız veya birlikte çalışabilir, bir sorunun çözümü için yeni bir bilgi toplama veya oluşturma potansiyelidir.

Yani denilebilinir ki, katılıyorum insanlar tüm zeka çeşitlerine sahiptir ve benzersiz bir kombinasyonu vardır, bunun yanında bazı insanlar belirli zeka alanında daha kolay ilerleme gösterse de her zeka alanı gelişmeye açıktır. Eğitimde öğrencilerin anlamalarını sağlayan ve benzersizliklerine değer veren yeni stratejiler geliştirebilir. Kişi kendi potansiyelinin farkına vardığı an başlatmış olur.

Yazarın Diğer Yazıları