Yeni adli yıl başladı

Kastamonu'da 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlendi.

  • 1675
Yeni adli yıl başladı

Kastamonu Adliyesi bahçesindeki Atatürk büstüne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu Barosu’nun çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, "Öncelikle 30 Ağustos Zafer bayramınızı tebrik ediyorum. Bize bu anlamlı zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Yine geçmiş dönemde görevleri başında şehit olan hakim, savcı, avukat ve yargı personelimizi aynı zamanda ülke savunmasında canlarını veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Maalesef Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketinde de canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha ülkemizde yangın sel gibi böyle felaketler yaşamayız."

"Tüm imkanlarımızla yeni adli yıla hazırız"

Başsavcı Kapağan, "Yeni bir adli yıla başlıyoruz yeni adli yılda Kastamonu Adliyesi olarak tüm Hakimlerimizle, Savcılarımızla, personelimizle ve tüm imkanlarımızla yeni adli yıla hazırız. Maalesef geçen adli yılda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle yargısal faaliyetlere bir miktar ara vermek zorunda kaldık. İnşallah bu adli yılda aşılama süreci iyi giderse tabii ilkemiz haline gelen bu maske, mesafe, temizlik olarak dikkat edersek yeni adli yılda inşallah herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yargısal faaliyetlere sağlıklı günlerde inşallah hep beraber erişeceğiz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve vatanımıza mutluluk huzur getirmesini, Kastamonumuza huzur barış getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor katılımınız için teşekkür ediyorum."

Yeni adli yılın hakların sahiplerine tesliminde akıcı bir dönem olmasını dileyen Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, "Bugün 2021-2022 adli yılını açıyoruz. Yeni adli yılın yargıçlarımıza, savcılarımıza, avukatlarımıza, yargı çalışanlarımıza, ülkemize, ülkemiz hukukuna yararlı olmasını diliyorum.

Son bir yıl içinde ülkemizde ve dünyada meydana gelen felaketlerde çok sayıda insanımızı kaybettik. Son olarak ilimizde meydana gelen sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. İlk andan itibaren ortaya çıkan mağduriyeti gidermek üzere inisiyatif alan Baromuzun da katkıları ile yaralar sarılmaya başlanmıştır. Çalışmalarımızda yer alan ve kenetlenerek destek olan herkese huzurlarınızda teşekkür ederim."

"Yargı sistemimiz, ağır bir travma döneminden geçmektedir"

Başkan Demir, "Günümüzde insanların adliyeden ve hukuk camiasından beklentilerinin giderek arttığını, bu çerçevede hukukçulara daha fazla sorumluluk ve görev düştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu artan beklentinin karşılanabilmesi, Anayasa ve kanunlar düzleminde işlevini tam olarak yürütebilen bağımsız yargı mensuplarına ihtiyaç doğurmaktadır. Yargının tam bağımsız unsurlarla donatılması, bu donatımda avukatların her manada bağımsız kılınabilmesi son derece önemlidir. Bilindiği üzere yargı sistemimiz, ağır bir travma döneminden geçmektedir ve bu dönemde yargı görevi yapanların daha özverili olması gerekmektedir.

Diğer bir açıdan avukatların her türlü siyasal mülahazadan uzak örgütlenebilmesi de elzemdir. Bu durum da tam bağımsız yargının doğrudan ya da dolaylı etmenleri arasındadır. Geçtiğimiz adli yıl içerisinde avukatlık mevzuatında yapılan köklü değişikliklerle ve bu arada çoklu baro disipliniyle maalesef bu mülahazanın göz ardı edildiğini üzülerek yaşadık. Diğer yandan yine geçtiğimiz dönemde hukuk mesleklerine giriş sınavı mevzuatımıza girmiş ancak uygulanması, yıllar sonrasına talik edilmiştir. Her yıl binlerce mezun veren hukuk fakültelerinde verilen eğitimin de kalitesinden emin olmadığımız gibi bu mezun sayısı gözetildiğinde kısa zamanda hukuk mesleklerinin yapılamaz hale geleceği açıktır. Yapılan yasal değişikliklerin yargıya kan kaybettirdiği, bağımsız yargıya ulaşımda halkın avukatının elini zayıflattığı ortadadır. Bizim arzumuz, mesleğimizin sorunlarının ve dolayısıyla yargı bağımsızlığının hızlıca ele alınması ve mevzuat temelinde iyileştirmeler yapılmasıdır. Mesleğin önceliği olmayan düzenlemelerle vakit ve enerji kaybedilmiş, mesleğimizin iş sahasının artırılması ve ifası için gerekli kolaylıkların tanınması anlamında düzenleme yapılmaktan uzak kalınmıştır.

Tüm uluslarca kabul gören genel geçer hukuk normlarının yasama organınca yürürlüğe konması asıldır. Yasama organının anılan biçimde işlevini hukukun üstünlüğü ilkesiyle yerine getirdiği varsayıldığında dahi uygulayıcıların yani yargı görevi yapanların aynı hassasiyetle uygulamayı yönetmesi ve adalete inancı tesis etmesi zorunludur. Maalesef günümüzde işini yerine getirmekten aciz, konumuna hayran ve tepeden bakan mensuplarla zaman zaman karşılaşmaktayız. Bu bakış açısının daha çok kendisini insani ve mesleki olarak geliştirmemiş yargı mensuplarında yerleştiği de müşahade edilmektedir. İçinden geçilen zorlu sürecin en hafif biçimde atlatılmasını dilerim. Girdiğimiz adli yılın da buna hizmet edeceğine inancım tam."

"Yargı, bağımsızlığına halel getirecek oluşumlardan arınmalıdır"

Demir şöyle devam etti: "Yeni adli yıldaki en önemli beklentilerimizden biri de tam bağımsız olması gereken yargının bağımsızlığına halel getirecek oluşumlardan arınmasıdır. Bu bağlamda ocu şucu bucu ayrımı yapılmadan liyakat sahibi hukukçuların hak ettikleri konumlara gelmelerini diliyoruz. Aksi durumun neden olduğu arızaların giderilmesi ile ne denli meşgul olduğumuzu, bu meşguliyetin önemli hak kayıplarını da beraberinde getirdiğini hep birlikte gördük. Bu durumun ilk olumsuz yansımalarının halka doğrudan temas eden avukatlara gerçekleştiği, hakkını teslim alamayan vatandaşın avukatlara serzenişlerini dile getirdikleri bilinen bir gerçektir. Yine liyakat esasının temel alınmaması onulmaz yaraları da açmakta ve ülkemizin adalet tablosu kirlenmektedir."

"Bağımsız yargıya ihtiyaç vardır"

Demir, "'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz' sözünün sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şiarında demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yaşaması için işler ve bağımsız bir yargıya azami ihtiyaç vardır. İyiniyetli, çalışkan, vatansever, Atatürkçü hukukçular sayesinde bağımsız yargının ayakta kalacağına inancımız tam.

Açmakta olduğumuz adli yılda hukuk kurallarının tam biçimde uygulanabilmesi için ter dökecek avukatların işlerini akıcı biçimde yürütebilmeleri, aslında hak arayan vatandaşın işlerinin sorunsuz biçimde yürütülmesi anlamına geleceğinden avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü olan tüm yargı kurumları ile özel ve kamudaki tüm kuruluşların Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine uygun biçimde bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Savunmanın üvey evlat gibi görülmemesi de bu adli yıldaki beklentilerimiz arasında. Avukatsız bir yargılama yapılamayacağı gerçeğini her hukukçunun özümsemesi gerektiğini biliyoruz. Yine avukatla temsil edilen davalarda yargı işinin ne denli hızlı yürüdüğü de ortada. Bu sebeple hakim, savcı ve avukatların bir bütün olduğunun iyi anlaşılması zorunludur. Bu anlayış, ne hukuk fakültesinde ne de sonrasındaki staj aşamasında aşılanabilmektedir. Bu anlayış, hukukçunun özünde yer almakta olduğundan bu anlayışı bir türlü benimseyemeyen hukukçuların kendilerine başka meslek seçmelerinde yarar vardır.

Yine avukatlık mesleğinin maalesef adalet dalından dışlandığına bir örnek de stajyer avukatlarımızın durumudur. Stajyerlerimiz baroların olanakları çerçevesinde eğitilmekte ve mesleğe hazırlanmaktadır. Burada meslektaşlarımızın özverisi devreye girmektedir. Oysa iyiniyetle gösterilen özverinin avukat eğitiminde yeterli olmayacağı açıktır. Buradan hareketle stajyer avukatların tıpkı diğer hukuk mesleklerinde olduğu gibi kamu kaynağı ile eğitilmeleri ve mesleğe hazırlanmaları sağlanmalıdır. Aksi durumda adalet terazisinin halka bakan yüzü olan avukatlık mesleğinin erozyona maruz kalmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

Tüm barolar, bağımsız ve adil yargıdan, hukukun üstünlüğünden, insan haklarına saygıdan yanadır ve bu ilkeler için mücadele içindedir."

Herkese insan haklarından yana ve adalet dolu sağlıklı bir yıl dileyen Başkan Demir, "Yargı görevi yaparken ya da bundan dolayı şehit edilmiş avukat, hakim, savcı ve tüm meslektaşlarımın hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Konuşmaların ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Baro Başkanı Av. Özgür Demir, hakim, savcı, avukat ve yargı personelleri katıldı.

Tören sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Baro Başkanı Av. Özgür Demir'i ziyaret etti.