'Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu' tescillendi

Gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla KUZKA tarafından uygulanan 'Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nun marka tescili yapılarak koruma altına alındı.

  • 2226
'Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu' tescillendi

2019 yılından bu yana KUZKA tarafından TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri iş birliğinde gerçekleştirilen program, 2021 yılında TR81 Bölgesi ile sorumlu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile planlanan ortaklık çerçevesinde TR81 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de dahil olduğu bir sürece evrildi. Programın Türkiye’de daha da geniş kitlelere ulaşması ve alanında tek olma gayesi ile gelecek yıllarda ulusalda yürütülmesi planlanıyor.

Programın ulusalda markalaşması adına önemli bir adım olan marka tesciliyle, programın gelecek yıllar içerisinde tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlanmış oldu. Mesleki eğitim öğrencilerinin girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ülkemizde genç girişimciliğinin yaygınlaştırılması adına önemli katkılar sağlayan "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" programı için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda 22 Temmuz 2022 tarihinde marka ve isim hakkı tescillenerek koruma altına alındı.

Haberin Başına Dön
1
2